Računske priče s brojevima do 10

Matematika 1

Autorica: Mira Čuvidić

Unesite rješenja zadataka u praznine. Kad unesete sva rješenja, kliknite na gumb „Provjera".


1. Ako od nekoga broja oduzmeš 6 i rezultatu dodaš 4 dobit ćeš broj 8. Koji je to broj ?

2. Broju 2 dodaj razliku brojeva 8 i 1. Koji si broj dobio?

3. Broju 6 dodaj razliku brojeva 10 i 9. Koji si broj dobio?

4. Koliko 3 kokoši i 1 čovjek imaju nogu?

5. Koliko 5 kokoši i 2 čovjeka imaju krila?

6. Koji je broj za 1 manji od zbroja brojeva 3 i 4?

 

Hvala kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da ovaj zgodan kviz objavim na web stranicama   Matematika na dlanu .

Antonija Horvatek