Matematičke priče – Brojevi do 10

Matematika 1

Autorica: Mira Čuvidić

Pročitajte zadatke i izračunajte. Odaberite točan odgovor.

 

 

Hvala kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da ovaj zgodan kviz objavim na web stranicama   Matematika na dlanu .

Antonija Horvatek