Zbrajanje brojeva do 5

Autorica: Mira Čuvidić
Odaberite točan odgovor za svaki zadatak.

 

 

Hvala kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da ovaj zgodan kviz objavim na web stranicama   Matematika na dlanu .

Antonija Horvatek