ZBRAJANJE I ODUZIMANJE VIŠE BROJEVA DO 20 A

Autor kviza: Mira Čuvidić

  
Odaberi točno rješenje za svaki zadatak.

 

 

Hvala kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da ovaj zgodan kviz objavim na web stranicama   Matematika na dlanu .

Antonija Horvatek