ZBRAJANJE TRIJU BROJEVA DO 10

Matematika 1

Autorica: Mira Čuvidić
Za svaki zadatak izaberite točno rješenje.
1 + 1 + 4 =
2 + 2 + 4 =
3 + 4 + 3 =
4 + 2 + 4 =
5 + 5 + 0 =
6 + 3 + 1 =
6 + 2 + 2 =
3 + 2 + 1 =
4 + 3 + 2 =
2 + 4 + 3 =
5 + 3 + 2 =
5 + 2 + 3 =
1 + 2 + 1 =
3 + 2 + 2 =
2 + 2 + 2 =

 

Hvala kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da ovaj zgodan kviz objavim na web stranicama   Matematika na dlanu .

Antonija Horvatek