Zbroj i razlika – Brojevi do 20

Matematika 1

Autorica kviza: Mira Čuvidić

Izračunajte i rezultate upišite u praznine. Kad upišete sve, kliknite na gumb „Provjera".
1. Koliki je zbroj brojeve 9 i 8?
2. Kolika je razlika brojeva 20 i 4?
3. Prvi je pribrojnik 10, drugi je pribrojnik 7. Koliki je zbroj?
4. Umanjenik je 13, umanjitelj je 6. Razlika je .
5. Prvi je pribrojnik 8, zbroj je 12. Koliki je drugi pribrojnik?
6. Umanjitelj je 4, razlika je 7. Koliki je umanjenik?
7. Drugi je pribrojnik 8, zbroj je 17. Koliki je prvi pribrojnik?
8. Umanjitelj je 4, razlika je 9. Koliki je umanjenik?
9. Koji je broj za 3 manji od zbroja brojeva 5 i 6?
10. Koji je broj za 6 veći od razlike brojeva 15 i 7?

 

Hvala kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da ovaj zgodan kviz objavim na web stranicama   Matematika na dlanu .

Antonija Horvatek