Brojevi do 100

Matematika 2

Autorica: Mira Čuvidić
Za svaku brojevnu riječ izaberite odgovarajuću brojku.
Kad riješite sve, kliknite na gumb „Provjera".
dvadeset četiri
dvanaest
dvadeset
dvadeset osam
devedeset jedan
pedeset pet
trideset osam
trideset sedam
šezdeset osam
trideset jedan
sedamdeset osam
šezdeset sedam
četrdeset dva
devedeset šest

 

Hvala kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da ovaj zgodan kviz objavim na web stranicama   Matematika na dlanu .

Antonija Horvatek