Logički zadatci 2

Autorica: Mira Čuvidić

Odaberite točan odgovor za svako pitanje.

 

 

Hvala kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da ovaj zgodan kviz objavim na web stranicama   Matematika na dlanu .

Antonija Horvatek