Množenje i dijeljenje brojeva do 100

Matematika 2

Autorica kviza: Mira Čuvidić

Unesite rješenja zadataka u praznine. Kad unesete sva rješenja, kliknite na gumb „Provjera".
1. Izračunajte sljedeće zadatke i rezultate upišite u praznine.

    6 • 6 =           6 • 7 =           64 : 8 =           24 : 8 =
    4 • 5 =           3 • 8 =           63 : 9 =           32 : 8 =
    6 • 2 =           7 • 3 =           54 : 9 =           36 : 9 =
    4 • 8 =           7 • 2 =           24 : 6 =           27 : 9 =
    3 • 9 =           6 • 4 =           42 : 6 =           56 : 7 =
    8 • 4 =           3 • 4 =           14 : 7 =           21 : 7 =
    6 • 5 =           3 • 6 =           18 : 3 =           15 : 3 =
    9 • 4 =           6 • 3 =           24 : 3 =           18 : 2 =
    9 • 2 =           7 • 9 =           32 : 4 =           16 : 4 =
    6 • 9 =           7 • 4 =           25 : 5 =           49 : 7 =

2. Koji je broj za 18 veći od umnoška brojeva 7 i 7?

3. Koji je broj za 16 manji od umnoška brojeva 6 i 9?

4. Marko ima 7 kuna, a Ivan 8 puta više. Koliko kuna imaju zajedno?
    Zajedno imaju kune.

5. U prvom razredu ima 9 učenika, a u drugom razredu dva puta više učenika nego u prvom.
    Koliko ukupno učenika ima u prvom i drugom razredu?
    U prvom i drugom razredu ima ukupno učenika.

 

Hvala kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da ovaj zgodan kviz objavim na web stranicama   Matematika na dlanu .

Antonija Horvatek