Tekstualni zadatci

Autorica kviza: Mira Čuvidić

Unesite rješenja zadataka u praznine. Kad unesete sva rješenja, kliknite na gumb „Provjera".
1. Na drvetu su 3 grane, na svakoj grani po 3 gnijezda, u svakom gnijezdu po 2 ptića.
    Koliko je to ukupno ptića?

2. Nevenka ima 12 godina, a Anita je 6 godina mlađa.
    Koliko će godina one imati zajedno za godinu dana?

3. Na drvetu su 4 grane, na svakoj grani po 4 gnijezda, u svakom gnijezdu po 2 ptića.
    Koliko je to ukupno ptića?

4. Maja je starija od Vesne 7 godina.
    Koliko će godina Maja biti starija od Vesne za 4 godine?

5. Ivica pravi ogradu i postavio je 8 stupova. Razmaci između svaka dva stupa su 3 metra.
    Koliko mu je metara žice potrebno za tu ogradu ?

 

Hvala kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da ovaj zgodan kviz objavim na web stranicama   Matematika na dlanu .

Antonija Horvatek