Uspoređivanje brojeva do 100

Matematika 2

Autorica: Mira Čuvidić
Unesite u praznine odgovarajući znak: >, < ili =.
Kad unesete sve, kliknite na gumb „Provjera".
56 71          91 89          1 D 9 J          32 25
60 71          29 12          1 D 1 S         61 56
10 10          60 37          0 D 7 J          53 62
80 90          90 99          3 D 4 J          47 80
41 25          82 90          8 D 9 J          72 45

 

Hvala kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da ovaj zgodan kviz objavim na web stranicama   Matematika na dlanu .

Antonija Horvatek