Zbrajanje i oduzimanje dvoznamenkastih brojeva


Autorica: Mira Čuvidić
Izračunajte i upišite rezultate u praznine. Kada unesete sve, kliknite na gumb „Provjera".
28 + 39 =         71 – 45 =         90 – 37 =         20 + 33 =
32 + 18 =         40 – 17 =         70 – 48 =         40 + 45 =
56 + 26 =         64 – 49 =         97 – 19 =         56 + 23 =
27 + 19 =         61 – 13 =         83 – 36 =         45 + 45 =
14 + 57 =         52 – 19 =         92 – 23 =         56 + 28 =
54 + 22 =         70 – 26 =         91 – 57 =         34 + 57 =
18 + 46 =         86 – 27 =         50 – 19 =         88 + 11 =
28 + 19 =         42 – 15 =         82 – 27 =         35 + 28 =
22 + 38 =         40 – 19 =         70 – 42 =         38 + 58 =

 

Hvala kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da ovaj zgodan kviz objavim na web stranicama   Matematika na dlanu .

Antonija Horvatek