Zbrajanje i oduzimanje desetica

Matematika 2

Autorica: Mira Čuvidić
Unesite svoje odgovore u praznine.
Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb „Provjera".
1. Izračunaj.

    30 + 30 – 50 =         30 + 60 – 50 =
    80 – 20 + 10 =         40 + 50 – 40 =
    40 – 20 + 60 =         80 + 10 – 90 =
    10 + 80 – 50 =         30 + 50 – 10 =
    70 – 20 + 30 =         10 + 80 – 40 =
    30 + 10 – 20 =         50 + 20 – 60 =

    10 + 30 – 20 + 10 =
    20 + 60 – 40 + 20 =
    30 + 70 – 40 + 30 =
    30 + 10 – 40 + 30 =

2. Koji je broj za 20 manji od zbroja brojeva 30 i 40? To je broj .

3. Marko ima 30 bojica, a Ivan 10 bojica više od Marka. Koliko bojica imaju zajedno?
    Zajedno imaju bojica.

 

Hvala kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da ovaj zgodan kviz objavim na web stranicama   Matematika na dlanu .

Antonija Horvatek