Dijeljenje brojeva do 100 brojem 2

Matematika

Autorica: Mira Čuvidić
Izračunajte zadatke i rješenja upišite u praznine.
Kad upišete sva rješenja, kliknite na gumb „Provjera".

30 : 2 =     40 : 2 =     50 : 2 =     60 : 2 =      : 2 = 36
80 : 2 =      70 : 2 =     90 : 2 =     92 : 2 =      : 2 = 49
32 : 2 =     34 : 2 =      36 : 2 =     38 : 2 =      : 2 = 21
46 : 2 =     48 : 2 =     56 : 2 =     58 : 2 =      : 2 = 31
64 : 2 =      66 : 2 =     68 : 2 =     86 : 2 =      : 2 = 48
76 : 2 =      78 : 2 =     74 : 2 =     84 : 2 =      : 2 = 44

 

Hvala kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da ovaj zgodan kviz objavim na web stranicama   Matematika na dlanu .

Antonija Horvatek