Dijeljenje brojem 5

Matematika

Autorica: Mira Čuvidić
Izračunajte zadatke i rješenja upišite u praznine.
Kad upišete sva rješenja, kliknite na gumb „Provjera".

70 : 5 =     60 : 5 =     200 : 5 =     650 : 5 =      750 : 5 =
55 : 5 =      65 : 5 =     400 : 5 =     600 : 5 =     605 : 5 =
75 : 5 =     80 : 5 =     100 : 5 =     105 : 5 =      560 : 5 =
85 : 5 =     95 : 5 =     300 : 5 =     350 : 5 =     555 : 5 =
90 : 5 =      50 : 5 =     450 : 5 =     500 : 5 =     550 : 5 =
40 : 5 =      45 : 5 =     250 : 5 =     110 : 5 =     900 : 5 =

 

Hvala kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da ovaj zgodan kviz objavim na web stranicama   Matematika na dlanu .

Antonija Horvatek