Pisano zbrajanje brojeva do 1 000

Matematika 3

Autorica: Mira Čuvidić
Unesite rješenja zadataka u praznine.
Kad unesete sva rješenja, kliknite na gumb „Provjera".
1. Izračunaj.
      400                  401                  347                  197                  248                   652   
   + 327
      + 403
     + 267
     + 299
     + 237
      + 188
  
                                                  


2. Ana ima 234 kune, a Marko 59 kuna više nego Ana. Koliko kuna oni imaju zajedno?
    Oni imaju zajedno kuna.

3. Zbroju brojeva 98 i 36 dodaj njihovu razliku. Koji si broj dobio/dobila?
    Dobio/dobila sam broj .

4. U prvom razredu jedne škole ima 29 učenika. U drugom razredu ima 7 učenika više nego u prvom,
    a u trećem razredu ima učenika kao u prvom i drugom razredu zajedno.
    Koliko ukupno učenika ima u sva tri razreda?
    U sva tri razreda ima ukupno učenika.


 

Hvala kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da ovaj zgodan kviz objavim na web stranicama   Matematika na dlanu .

Antonija Horvatek