Zbrajanje i oduzimanje višekratnika broja 100 (do 1000)

Matematika 3

Autorica: Mira Čuvidić
Unesite rješenja zadataka u praznine. Kad unesete sva rješenja, kliknite na gumb „Provjera".
1. Izračunaj.
    200 + 200 – 300 =             + 800 – 300 = 700           (800 + 100) – (200 + 400) =
    300 + 300 – 200 =            400 + – 600 = 100           (700 + 200) – (300 + 400) =
    200 – 100 + 600 =            500 + – 200 = 600           (800 + 100) – (300 + 600) =
    300 + 500 – 300 =            500 + – 400 = 400           (600 + 400) – (500 + 400) =
    900 – 200 + 100 =            300 + – 500 = 100           (400 + 600) – (300 + 100) =
    100 + 400 – 300 =            700 + – 700 = 200           (400 + 300) – (700 – 100) =
    200 + 800 – 600 =            200 + – 900 = 100           (600 + 200 – 300) + 100 =
    400 + 500 – 200 =            300 + 600 – = 300           (400 + 600 – 800) + 600 =
    300 – 200 + 700 =            600 + 100 – = 100           (700 + 200 – 300) + 100 =
    200 + 800 – 500 =            200 + 400 – = 100           1 000 – (400 + 500 – 300) =
    500 + 100 – 400 =            500 + 500 – = 400           1 000 – (400 + 100 – 300) =
    700 + 300 – 900 =            200 + 500 – = 100           1 000 – (500 + 500 – 800) =

2. Razlici brojeva 800 i 500 dodaj razliku brojeva 700 i 400. Koji si broj dobio/dobila?
3. Zbroj brojeva 300 i 200 uvećaj za njihovu razliku. Koji si broj dobio/dobila?
4. Zbroj brojeva 800 i 200 umanji za njihovu razliku. Koji si broj dobio/dobila?
5. Iz kamiona je istovareno 500 kg mandarina. Ostalo je još 300 kg. Koliko je kilograma mandarina bilo u kamionu?
   U kamionu je bilo kg mandarina.
6. Brojeve koje zbrajamo nazivamo , a rezultat zbrajanja nazivamo . Rezultat oduzimanja nazivamo .
7. Ivan, Marko i Matej imaju zajedno 1 000 kuna. Koliko kuna ima koji dječak ako Marko ima 100 kuna više od Mateja, a 200 kuna manje od Ivana?
    Marko ima kuna, Matej ima kuna, a Ivan ima kuna.

 

Hvala kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da ovaj zgodan kviz objavim na web stranicama   Matematika na dlanu .

Antonija Horvatek