Značenje i nazivi koeficijenata

 

U doljnjem apletu prikazan je jedan pravac. Njegova je jednadžba y = ax + b .

Veličine koeficijenata a i b  predstavljene su točkama na crvenoj i plavoj dužini (klizačima) uz desni rub apleta. Npr. ako je a = 1.4 , a  b = 2 , radi se o pravcu  y = 1.4 x + 2 . Pomakom klizača a i b mijenjaju se i koeficijenti a i b, i jednadžba pravca, i njegov položaj u koordinatnom sustavu.

Mišem primi hvataljku klizača a i pomakni je gore dolje. Time mijenjaš vrijednost koeficijenta a. Uočavaj da se time mijenja i položaj pravca!

Na isti način možeš mijenjati i vrijednost koeficijenta b. Pokušaj!

Kroz sljedeće ćemo zadatke istražiti što nam o položaju pravca govore koeficijenti a i b.

 


Reset apleta: dugme OsvježiZoom: desna tipka miša (u blizini ishodišta).

3 Pojam koeficijenta

Jednadžbe paralelnih pravaca 4