Zadatak 2.1.

 

U gornjem apletu nacrtaj sljedeće pravce, koristeći tipke za crtanje točke i pravca (ne koristeći polje za unos), dakle kao da crtaš na papiru.

Za provjeru možeš koristiti polje za unos. Nakon svakog nacrtanog pravca klikni na gumbić Osvježi.

Pravci su zadani jednadžbama:

a)      y = 3x

b)      y = -2x

c)      y = -3x + 8

d)      y = 4x - 7

e)      y = -x + 2

 

Primjer                                                                                                                 Zadatak 2.2.