UVOD U HTML

ŠTO JE HTML?

Sustav koji nam pomaže pri pronalaženju podataka na Internetu zove se World Wide Web (skraćeno: Web, WWW ili W3).
Svaki dokument koji vidimo na Webu napisan je u jeziku zvanom HyperText Markup Language (skraćeno:
HTML).
Mi ćemo se ovdje pozabaviti izradom HTML dokumenata pisanjem izvornog koda, što će nas uvesti u samu bit izrade HTML stranica.

   
ŠTO JE POTREBNO ZA IZRADU HTML DOKUMENTA?

Za izradu HTML dokumenta potrebno je imati instalirane sljedeće programe:
- browser za pregled HTML dokumenta,
u kojem upravo čitate ovaj sadržaj
- običan tekst editor (npr. Notepad) za editiranje HTML koda dokumenata.
   

KAKO OZNAČAVAMO HTML DOKUMENTE?

Svaki HTML dokument ima svoje ime kojem je pridružena extenzija .htm ili .html
Potražite "Address" polje u vašem browseru i pogledajte kako se zove ovaj dokument.
Treba pisati: ...\index.html
   

KAKO VIDJETI IZVORNI KOD HTML DOKUMENTA?

Nakon što u browseru vidite sadržaj nekog HTML dokumenta, do njegovog izvornog koda možete doći na dva načina:

1. - tako da u browseru kliknete desnom tipkom miša i izaberete opciju
"View Source", nakon čega će se otvoriti izvorni kod tog dokumenta.

2. - tako da otvorite svoj tekst editor (npr. Notepad) i pomoću opcije
"File" -> "Open" ... pronađete i otvorite .html dokument koji želite.

Pokušajte to odmah na ovom dokumentu. Kada vam uspije, nemojte ništa mijenjati da ne uništite ovaj dokument, već zatvorite Notepad.
Neka vas ne zbune nerazumljivi kodovi - to je taj HTML kod - koji će vam uskoro postati jasan...
   

KAKO VIDJETI IZMJENE KOJE SMO NAPRAVILI U IZVORNOM KODU HTML-a?

Nakon što ste u svom tekst editoru (npr. Notepadu) napravili izmjene .html dokumenta, potrebno ih je spremiti pomoću opcije "File" -> "Save"
Zatim prijeđite na svoj browser u kojem je učitan taj isti .html dokument i kliknite na dugme "Refresh".

Ako ste dobro postupili, vidjet ćete izmjene koje ste napravili.
Ako izmjene ne vidite, možda ste pogriješili prilikom pisanja izvornog koda.
Vodite računa da HTML, ako naiđe na pogrešnu naredbu u izvornom kodu, ne daje poruku o pogreški već je jednostavno ignorira!
   

OSNOVNA STRUKTURA HTML DOKUMENTA:

Dakle, svojim HTML dokumentima uvijek dodijelite extenziju .html (na primjer: proba1.html ili proba1.htm).

Nadalje, kada u tekst editoru počnete pisati svoj HTML dokument, morate poštovati određena pravila.

Kao prvo, sve HTML naredbe moraju se nalaziti unutar oznaka < ... >
Sve što se napiše unutar tih oznaka neće biti vidljivo u browseru već će biti tretirano kao naredba HTML-a.
Sve što se nalazi izvan tih oznaka (npr: <B>ovo je tekst koji će se vidjeti podebljano</B>) bit će vidljivo u browseru.

Većina naredbi ima oznaku za svoj početak i oznaku za svoj kraj. Oznaka za kraj je uvijek znak "
/".
Na primjer:
<I> je oznaka za početak ukošenih slova a </I> je oznaka za kraj ukošenih slova.
Stoga, sve što upište između te dvije naredbe bit će u browseru vidljivo kao ukošeni ispis...

Naredbe možete i kombinirati. Na primjer:
<B><I>ovo će biti ispisano i podebljano i ukošeno</I></B>
... s tim da oznake za kraj stavljate obrnutim redom u odnosu na redoslijed otvaranja.

Kao drugo, svaki HTML dokument mora imati određenu strukturu:

- oznaku početka <HTML> i oznaku kraja </HTML>,
- zaglavlje <HEAD> </HEAD> unutar kojeg upisujemo opće definicije, poput kodne stranice, podatka o autorstvu, opis dokumenta i dr.
- tijelo <BODY> </BODY> unutar kojeg upisujemo sve ono što želimo da se vidi u browseru.

Evo primjera s objašnjenjem (crvenom bojom označene su naredbe HTML-a):

Izvorni kod HTML-a
(vidljiv u Notepadu)
Objašnjenje Rezultat koji vidimo
u browseru
<HTML>

<HEAD>
<TITLE>Moj prvi HTML</TITLE>
</HEAD>

<BODY>

Prvi red teksta u dokumentu...<BR>
Drugi red teksta u dokumentu...


</BODY>

</HTML>
početak HTML-a

početak zaglavlja
naziv dokumenta
kraj zaglavlja

početak tijela

tekst koji će biti
vidljiv u browseru

<BR>
prekida red

kraj tijela

kraj HTML-a
Moj prvi HTML


Prvi red teksta u dokumentu...
Drugi red teksta u dokumentu...