Uz materijale za nastavu matematike u osnovnoj školi...

 

 

 

Borba za zadatke s natjecanja iz matematike

 

Poštovani posjetitelji!

 

Na ovu sam stranicu namjeravala staviti zadatke s prošlogodišnjih natjecanja iz matematike. Mislila sam da oko toga neće biti problema. Naime, do nedavno sam smatrala da su ti zadaci naše javno dobro, budući da se radi o natjecanjima učenika cijele Republike Hrvatske, svima bi nam trebalo biti u interesu da se što veći broj učenika što bolje pripremi za natjecanja, u tom bi smislu i učiteljima trebalo omogućiti što bolje uvjete pripreme (sve nas snabdjeti sa starim zadacima), u papirima nigdje ne piše da netko posjeduje autorska prava nad zadacima, a organizatori natjecanja su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ), Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO) i Hrvatsko matematičko društvo (HMD) - neprofitabilne institucije.

 

Međutim, u potrazi za elektronskom verzijom zadataka, načula sam da možda nekim organizatorima neće odgovarati takva javna objava zadataka, pa sam to odlučila provjeriti. Time zapravo počinje ova priča, za koju mi se sve više čini da bi mogla imati svršetak nepovoljan za učitelje i učenike naše Zemlje znanja. Smatram da bi takav svršetak bio sramotan za sve tri institucije - organizatore natjecanja.

Priča glasi ovako:

 

 

28.1.2008.

Na adrese iz MZOŠ-a, AZOO-a, HMD-a i predsjedniku Državnog povjerenstva za natjecanja iz matematike poslala sam molbu u kojoj sam zamolila dozvolu da na svoje web stranice stavim zadatke sa natjecanja, odnosno konkretnije:

- i zadatke i rješenja

- od 4. do 8. razreda (a može i za srednju školu)

- sa svih nivoa natjecanja (općinskih, županijskih, regionalnih, državnih)

- od što više godina.

U molbi sam naglasila da poteba za stavljenjem tih zadataka na "mjesto lako dostupno svima" postoji, budući da ne idemo svi svake godine na sve nivoe natjecanja pa nam mnogi zadaci nisu lako dostupni, mnoge mlade kolege (početnici) nerijetko jako teško dolaze do tih zadataka, dobila sam mailove i od učenika koji su rekli da bi rado da na mojim web stranicama mogu naći i zadatke s natjecanja itd.

Molba je poslana na adrese:

- iz MZOŠ na ured@mzoš.hr

- iz AZOO na adrese: voditeljici Odjela za predškolski odgoj i osnovno školstvo – pomoćnici ravnatelja gđi Sanji Urek, voditeljici Odsjeka za predmetnu nastavu gđi Diani Garašić, višoj savjetnici za matematiku gđi Anici Kovač i višoj savjetnici za matematiku (koja je ujedno i tajnica Državnog povjerenstva za natjecanja) gđi Nedi Lesar

- iz HMD-a na adresu tajnice HMD-a gđe Renate Svedrec, kao i na hmd@math.hr

- predsjedniku Državnog povjerenstva za natjecanja iz matematike prof. Nevenu Elezoviću.

Sadržaj molbe možete naći ovdje.

 

 

29.1.2008.

Dobila sam odgovor iz Hrvatskog matematičkog društva - od voditelja Nastavne sekcije prof. Petra Mladinića. Jasno je rečeno ne samo da mi se ne odobrava takva objava zadataka s natjecanja, već da nam nije dozvoljeno čak niti fotokopirati zadatke s natjecanja, a jedini legalan način njihove nabave je kupovina knjižica/časopisa od HMD-a u kojima se ti zadaci objavljuju.

Iako je mail dug i sadrži samohvale HMD-a, iz njega zapravo nije vidljiv nijedan razlog zabrani neprofitabilne objave tih zadataka.

Prof. Mladinić je svoj odgovor poslao na moju adresu, te adrese tajnice HMD-a gđe Renate Svedrec i predsjednika HMD-a prof. Hrvoja Kraljevića.

Sadržaj tog maila možete pročitati ovdje.

 

 

29.1.2008.

Isti dan sam odgovor prof. Mladinića proslijedila na adrese iz Ministarstva i Agencije na koje sam poslala svoj prvi mail (28.1.). Ujedno sam na njega odgovorila sljedeće (na sve adrese iz MZOŠ-a, AZOO-a i HMD-a):

Nitko još nikad nije rekao da zadatke sa natjecanja ne smijemo fotokopirati! (Nikad to nisam ni od koga čula!) Sve ih škole fotokopiraju - škole domaćini fotokopiraju za sve škole koje su taj dan kod njih na natjecanjima, a nakon toga mnoge škole fotokopiraju svojim učiteljima.

Nadalje, mnoge škole nemaju dovoljno sredstava za kupovinu svega što učiteljima za posao treba, pa tako i mnoge škole neće nabaviti učiteljima knjižice sa zadacima s natjecanja, a ne kupuju se ni svi časopisi. Dakle, učitelji sami u svom privatnom aranžmanu trebaju kupovati od HMD-a!!??

Od nas se očekuju rezultati, ali pravu podršku nemamo - niti iz svojih škola, a niti iz viših institucija, očito!

I napisala sam da se nadam da će i ljudi iz Ministarstva i Agencije reći nešto u vezi moje molbe.

Sadržaj tog mog maila možete naći ovdje.

 

 

31.1.2008.

Dobila sam odgovor iz Ministarstva od načelnice Odjela za osnovno obrazovanje (Uprava za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje) gđe Zdenke Čukelj da je provedba natjecanja u nadležnosti Agencije, te da se njima obratim.

Na moj upit kome da se iz Agencije obratim (već četvrti dan nikakvog odgovora ni od koga iz Agencije), gđa Čukelj mi je preporučila višeg savjetnika iz matematike g. Željka Jakopovića. Nakon te preporuke i njemu sam poslala molbu. Odgovor nikad nisam dobila, a naknadno sam čula da on nije savjetnik za matematiku već za fiziku.

 

 

31.1.2008.

Na sve četiri adrese iz Agencije (gospođama Sanji Urek, Diani Garašić, Anici Kovač i Nedi Lesar) ponovo sam poslala mail. Napisala sam koji sam odgovor dobila iz Ministarstva, te zamolila da mi, ako njihove adrese nisu prave adrese za moju molbu, preporuče kome u Agenciji da tu molbu pošaljem.

 

 

2.2.2008.

Dobila sam odgovor od više savjetnice za matematiku,a ujedno i tajnice Državnog povjerenstva za natjecanja gđe Nede Lesar da će mi odgovor na moju molbu poslati kroz nekoliko dana.

 

 

4.2.2008.

Dobila sam odgovor iz Agencije od gđe Diane Garašić da ona s natjecanjima iz matematike nema nikakvog kontakta, te da mi preporučuje da kontaktiram gđu Maju Zrnčić koja u Agenciji vodi natjecanja.

 

 

4.2.2008.

Opis svega vezanog uz moju molbu poslala sam i višoj savjetnici za izvannastavne aktivnosti, natjecanja i smotre gđi Maji Zrnčić (AZOO).

 

 

6.2.2008.

Dobila sam odgovor od gđe Maje Zrnčić. U njemu je jasno pisalo da je iznenađena "problemom" koji se od strane HMD-a nastao vezano uz moju molbu. Razgovarala je i sa ravnateljem Agencije.

Mail je završen riječima (citiram):

"Vjerujem da ćemo vrlo brzo omogućiti svim nastavnicima i učenicima korištenje testova natjecanja, koje je Agencija naručila i platila njihovu izradu, i pridonijeti kao organizator natjecanja kvalitetnom pripremanju učenika. "

 

 

sve vrijeme

Za vrijeme trajanja ovog dopisivanja razgovarala sam sa mnogim učiteljima. Mnogi su bili iznenađeni otkrićem da zadaci s natjecanja (možda) nisu naše javno dobro, nikome nije jasno kako je to uopće uspjelo postati sporno (a pogotovo ako Agencija plaća zadatke), ali su rekli da ih nimalo neće začuditi ako se stvari završe povoljno po HMD, a nepovoljno za učitelje i učenike. Ništa novo u našoj Hrvatskoj! Mnogi kažu - što vrijeme dalje ide a ništa se ne rješava, to je veća vjerojatnost da će se riješiti onako kako "ne bi trebalo".

 

 

12.2.2008.

Prošla su već 2 tjedna od slanja moje molbe, pa sam odlučila upitati je li se što pokrenulo/promijenilo. Ponovo sam poslala mail u Agenciju višoj savjetnici gđi Zrnčić.

Dio sadržaja tog pisma možete naći ovdje.

 

 

16.2.2008.

Nisam dobila odgovor na zadnji poslani mail.

Objavila sam ovu stranicu.

 

 

Ako se ovo zataška na način da se "jednostavno zaboravi" i ništa ne riješi, na ovim će stranicama ostati uspomena na jednu (za javnost prešutnu) odluku MZOŠ-a, AZOO-a i HMD-a, koja je na sramotu svih troje.

 

A ako se ipak kojim slučajem odobri javna neprofitabilna objava zadataka s natjecanja, na ovim ćete stranicama (nakon što dobijem dozvolu) moći naći zadatke.

Iskreno se nadam da je to još uvijek moguće!

 

 

Nastavak:

 

 

18.2.2008.

Dobila sam mail od višeg savjetnika g. Željka Jakopovića (kojeg sam kontaktirala 31.1. po preporuci iz Ministarstva). Izrazio je žaljenje što ne može pomoći, budući da je on savjetnik za fiziku.

 

 

18.2.2008.

Poslala sam mail ministru Draganu Primorcu, ravnatelju Agencije g. Vinku Filipoviću i predsjedniku HMD-a prof. Hrvoju Kraljeviću.

Napisala sam da je moja molba za objavu zadataka s natjecanja otvorila još neka pitanja važna za učitelje i učenike RH, te da dosadašnja komunikacija sa MZOŠ-om, AZOO-om i HMD-om ne obećaje rasplet u skladu s našim interesima. Zamolila sam da se i sami založe za rješavanje ovog spora.

Kao jedan svijetli primjer u priči o natjecanjima spomenula sam stranice HSIN-a , http://www.hsin.hr/natjecanja.html na kojima su zadaci sa svih natjecanja iz informatike (od kada se održavaju natjecanja iz informatike), za sve kategorije (uključujući i rješenja) i slobodno ih mogu skidati i učenici i učitelji, a mogu se javiti i autorima zadataka ako imaju kakvih pitanja. Zašto sa svim predmetima nije tako?

Sadržaj mog maila možete naći ovdje.

 

 

krajem veljače

Dobila sam neslužbenu i vrlo šturu obavijest da će nakon održavanja državnih razina testovi svih natjecanja biti dostupni svim nastavnicima i učenicima. Ostalo je nejasno na koji način - da li putem Interneta, a ako da na kojim stranicama, na koje se zadatke točno misli (matematička natjecanja postoje već 50 godina) itd.

 

 

14.3.2008.

Načula sam da je vezano i uz zadatke iz fizike nadležnima poslana molba za dozvolu javne objave. No, i tu se pojavio otpor...

 

Zaista zanimljivo za "Zemlju znanja"!

Ne samo da postoje takvi nevjerojatno jaki otpori da nam svima postane dostupno ono što je od općeg interesa, već se na molbu koju učitelj pošalje nadležnima (pa čak i kad se radi o samom vrhu) ne odgovara ni sa onim najosnovnijim "Primili smo molbu, u obradi je..." i sl. , a prošla su već 4 tjedna!

A ako nas učitelje ne poštuju čelni ljudi Ministarstva i Agencije, od koga to možemo očekivati?

Ovo je samo jedan primjer više o položaju učitelja u našoj zemlji - "Zemlji znanja"!

 

Ipak, nije u svim zemljama tako (što se natjecanja tiče)! Npr. pogledajte što se može naći na stranicama susjedne nam zemlje:

Matematička takmičenja u Srbiji !

I ne samo da se trude objaviti zadatke sa raznih nivoa svojih prošlogodišnjih natjecanja ali i sa natjecanja van Srbije, već su tu i:

pripremni materijali za natjecanja,

forum vezan uz natjecanja,

ali i stranice krcate zadacima sa svjetskih natjecanja (napravljene na engleskom od istih autora).

Društvo matematičara Srbije također ima nešto na svojim stranicama, ali šturije.

 

A kod nas (u "Zemlji znanja") ne samo da se nitko organizirano tako nečega ne prima (kad su u pitanju zadaci sa naših natjecanja), već se onima koji bi samoinicijativno nešto napravili, kaže da ih može biti sram već i zbog toga što spominju da se ti zadaci kopiraju (a kamoli da se neprofitabilno objave na Internetu!), a nadležni sve jednostavno ignoriraju puštajući da "jači kvači"!

Nažalosnije je da "kvači" upravo Nastavna sekcija HMD-a, koja bi trebala raditi baš u interesu nastavnika (kao što joj i ime kaže)!

 

Naravno, postoje i naše hrvatske stranice (stranice časopisa math.e - izdavač: HMD) na kojima se mogu naći zadaci sa raznih međunarodnih natjecanja. Ipak, tu nema zadataka sa naših općinskih, županijskih i regionalnih natjecanja , kao ni rješenja zadataka sa državnih natjecanja!

Izgleda da je lakše dobiti dozvolu od međunarodnih institucija da se nešto njihovo javno objavi, nego od naših domaćih! A u uredništvu ovog časopisa su i oni koji ne daju dozvolu za objavu naših zadataka. No, koriste dozvolu da smiju objaviti međunarodne zadatke...

Isto je sa časopisom Matka u kojem se također pojavljuju zadaci sa natjecanja izvan RH, a u uredništvu su oni koji ne dopuštaju neprofitabilnu objavu naših.

 

 

U razgovoru o svemu ovome neki kolege su mi rekli da je greška bila što sam uopće išla pitati za ikakvu dozvolu i time otvorila vrata da netko te zadatke proglasi "svojima". Kažu - trebala sam ih jednostavno objaviti.

Možda su i u pravu. Eto, na stranicama časopisa math.e uz objavljene zadatke sa državnih natjecanja (primjer) ne piše čak ni tko je organizator natjecanja! Pa ako se čak i to smije izbrisati, zar je onda itko "vlasnik"???

 

 

 

2.4.2008.

Nakon gotovo 2 mjeseca "šutnje", danas sam dobila odgovor od gđe Maje Zrnčić (više savjetnice za izvannastavne aktivnosti, natjecanja i smotre). Izvijestila me je da su ona i gđa Neda Lesar (tajnica Državnog povjerenstva za natjecanja iz matematike i viša savjetnica za matematiku) poduzele potrebne korake i da je 11. veljače upućen dopis Državnom povjerenstvu u kojem se moli da se nakon Državnog natjecanja dostave svi zadaci koji će nakon toga biti objavljeni na Internetskim stranicama (pretpostavljam) Agencije. Prošlogodišnji zadaci bit će dostupni do 15. travnja.

Sadržaj dopisa možete vidjeti ovdje.

 

Moj odgovor gospođama Zrnčić i Lesar možete pročitati ovdje.

 

 

2.4.2008.

Razočarana izostankom komunikacije od strane Agencije i Ministarstva, dana 16.3. poslala sam mail potpredsjednici Vlade gđi Đurđi Adlešić i zamolila je da se zauzme za rješavanje ovog slučaja u interesu učitelja i učenika RH.

Budući da nisam dobila nikakav odgovor, isti sam mail ponovo poslala 25.3. i 30.3.

Njegov sadržaj možete pročitati ovdje.

 

 

3.4.2008.

Od poslovne tajnice ravnatelja Agencije gospođe Anite Stipić dobila sam dopis čiji sadržaj možete pročitati ovdje, a u privitku tog maila između ostaloga dostavljen je i ovaj odgovor.

Gospođi Stipić i gospodinu Filipoviću zahvalila sam na poslanom odgovoru.

 

 

5.4.2008.

Nakon detaljnijeg pregleda privitaka koje sam dobila sa zadnja dva primljena maila (od gospođe Zrnčić 2.4. i gospođe Stipić 3.4.) zaključila sam da obavijest koju sam dobila krajem veljače (pogledajte gore pod "krajem veljače") ipak nije bila neslužbena kao što sam mislila. Taj moj krivi zaključak bio je posljedica nejasnoća i nedorečenosti u obavijesti, kao i izostanka odgovora na moja naknadna pitanja vezana uz tu obavijest.

Dakle, ovdje možete pročitati sadržaj obavijesti koju sam primila 25.2., a ovdje moja naknadna pitanja poslana istog dana. Na ta pitanja nije bilo odgovora sve do 2.4.

 

 

17.4.2008.

U prošla dva dopisa iz Agencije bila sam obaviještena da će se prošlogodišnji zadaci s natjecanja objaviti na stranicama Agencije do 15.4.2008. Danas je 17.4., a na stranicama Agencije ne uspijevam pronaći niti jedan zadatak. Poslala sam upit gospođi Zrnčić o tome.

 

 

18.4.2008.

Od gđe Zrnčić sam dobila odgovor da je ona do 28.4. na službenom putovanju. To vjerojatno znači da od nje do tad (idućih deset dana) neću dobiti odgovor.

 

Stoga sam se sa sličnim upitom obratila i tajnici ravnatelja Agencije gospođi Aniti Stipić, budući da sam i od nje 3. travnja dobila odgovor gđe Zrnčić o tome da će zadaci biti objavljeni na stranicama Agencije do 15. travnja. Pitam što se dogodilo da nisu i hoće li se i kad objaviti.

 

Isti dan dobila sam odgovor od više savjetnice i tajnice Državnog povjerenstva za natjecanja iz matematike gđe Nede Lesar. Ispričala se u ime Agencije zbog neispunjavanja obećanja i rekla da su razlozi bili opravdani, te da će nastojati urediti to što prije.

 

 

19.4.2008.

Danas sam odlučila objaviti i mail kojeg sam 26.3. (prije 3 tjedna) poslala ministru Primorcu i gospodinu Filipoviću, a kojeg sam napisala duboko razočarana "natezanjem" oko zadataka s natjecanja, kao i izostankom poštovanja prema "običnom učitelju" od strane Agencije i Ministarstva.

Do sad ovaj dopis nisam objavljivala jer mi je, vjerovali ili ne, zaista muka na taj način komunicirati sa čelnim ljudima nama nadređenih institucija, pa mi je još i veća muka ići to čak i javno objavljivati. No, sad to ipak činim jer ovo beskrajno rastezanje cijelog slučaja i načina na koji se to rasteže zaista gubi svaki smisao.

Svjesna sam toga da ja iz svoje perspektive ne mogu vidjeti mnoge probleme koji u vezi ovog slučaja postoje, pa ipak, zaista je teško mirno šutjeti kad je toliko stvari van zdrave logike. Na primjer:

 

1. Agencija naručuje i plaća zadatke. No, sad ispada da oni uopće nemaju arhivirane te zadatke. Kako je to moguće???

 

2. Agencija izlazi pred Državno povjerenstvo sa molbom da im članovi Državnog povjerenstva dostave zadatke u roku iduća 2 mjeseca. Kakvog smisla ima tako dugačak rok, ako se zna da ti zadaci već postoje utipkani, da neki članovi Državnog povjerenstva tome imaju pristup i ako su članovi Državnog povjerenstva na platnom spisku Agencije, a Agencija je ta koja je platila i zadatke? Oko čega se tu treba "natezati" čak 2 mjeseca??

 

3. Jasno mi je da čelni ljudi HMD-a ne daju da se ti zadaci neprofitabilno objave, da je glavni među njima prof. Petar Mladinić, da je on ujedno i član Državnog povjerenstva pa pogotovo može utjecati na to "natezanje", pa ipak - otkud ideja da se HMD postavlja iznad Agencije i da profitabilni interesi pojedinaca iz HMD-a trebaju biti imperativ za razliku od zajedničkih interesa svih nas??? O čemu se tu uopće ima raspravljati? Zašto Agencija uopće pristaje na takve rasprave? Kao što mi je jedan kolega u mailu napisao: "Agencija bi jednostavno trebala otpuhnuti HMD i napraviti ono što je jasno da treba!".

 

Nastavna sekcija HMD-a na čelu sa profesorom Mladinićem strašno često čini djela suprotna interesima učitelja, a nerijetko udara direktno po džepu ne samo škola, već i direktno učitelja, pa čak i roditelja! Ovo sa zadacima s natjecanja je samo jedan primjer. Sa iznošenjem ostalih primjera možda ću nastaviti idućih dana, ako se zadaci ne pojave na stranicama Agencije. Pri tom mislim na sve zadatke - od zadnjh 50 godina.

 

A za sad ću reći još samo to da kotizacije za ovogodišnji Kongres nastavnika matematike (koji će se održati u srpnju) dostižu čak i vrtoglavih 700 kuna za nečlanove HMD-a, a 350 kuna za članove (dok je godišnja članarina za HMD 120 kuna). To bi možda čak i bilo u redu kad bi HMD samostalno organizirao taj skup (tada bi možda bilo u redu da članovi imaju tolike protekcije). No, u ovom slučaju u organizaciji sudjeluju i Ministarstvo i Agencija, pa mi je teško razumjeti kako to da i oni sudjeluju u vršenju pritisaka na nas da se učanjujemo u HMD!?

Kad bi HMD čak i bio društvo koje se zaista bori za naše interese, ne bi bilo u redu da Ministarstvo i Agencija sudjeluju u vršenju pritisaka vezanih za učlanjenje. A uz HMD kakvog danas imamo, pogotovo!

 

I da (za danas) više ne duljim, evo dopisa kojeg sam 26.3. (kad je ovaj slučaj već trajao 2 mjeseca) poslala ministru Primorcu i gospodinu Filipoviću.

 

 

20.4.2008.

Danas sam odgovorila gospođi Lesar na posljednji dopis. Prihvaćam da je ponekad zbog neodgodivih poslova nemoguće ispoštovati predviđene rokove, no duljina ovog slučaja gubi svaki smisao. Zamolila sam gđu Lesar da ponovo posjeti ovu stranicu i pročita novosti, te sam izrazila žaljenje zbog svega što je ovaj slučaj pokazao i što je komunikacija između Agencije i mene takva kakva je. No nadam se da je svatko od nas u stanju objektivno i iskreno prosuditi zašto je tako. Ujedno se nadam da će se na stranicama Agencije ipak pojaviti zadaci, da će to biti što prije i da će to biti zadaci od zadnjih 50 godina, koliko postoje natjecanja kod nas, a ne "nešto na pola".

 

 

23.4.2008.

Prije 6 dana ponovo sam od strane Agencije stavljena na "čekanje". Ovaj put mi (ponovo) nisu naznačili datum do kad bi to moglo trajati. Također mi nisu rekli niti hoće li se na njihovim stranicama pojaviti svi zadaci od zadnjih 50 godina, a to jako želim čuti!

 

Evo zašto smatram da treba objaviti sve zadatke (od zadnjih 50 godina):

 

1. Mi želimo biti "Zemlja znanja"! Taj naziv ne možemo postići samo radom učitelja, već i maksimalnim angažmanom svih institucija koje će nam pomoći u povećanju kvalitete podučavanja. I neprofitabilna objava što većeg broja zadataka s natjecanja spada u to!

 

2. Istina je da će malo koji učenik koristiti većinu tako velikog broja zadataka. Pa ipak, imamo i učenike koji su izuzetno talentirani za matematiku, koji će rado rješavati mase i mase zadataka i kojima su zadaci ispod državnog nivoa preslab izazov! Takvih je učenika malo, ali oni nam vrijede puno, te zbog njih (ali i njihovih učitelja-mentora) što više takvih zadataka treba biti lako dostupno svima.

 

3. Knjižica u kojoj su objavljeni zadaci s natjecanja od 1965. do 1999. godine ( http://web.math.hr/matka/mtkbil-natjucos.htm ) rasprodana je! Bi li ona bila rasprodana kad ne bi bilo interesa?

 

4. Te zadatke su smislili naši ljudi od našeg novca i za nas! Zašto ih skrivati? Iz kojih razloga/interesa?

 

Jučer sam poslala mail i na adresu sindikata Preporod.

 

 

28.4.2008.

Danas sam ponovo poslala upit gđi Zrnčić. Zamolila sam da mi jasno odgovori na pitanja namjerava li Agencija zaista objaviti zadatke, do kada i konkretno koje zadatke. Navela sam razloge koje ja vidim a iz kojih bi trebalo objaviti zadatke od svih 50 godina.

 

 

30.4.2008.

Odustajem.

Previše se trošim na sve ovo, a s druge strane previše je beznadnosti - od strane Agencije, Ministarstva, HMD-a, potpredsjednice Vlade gđe Adlešić, sindikata Preporod...

 

Međutim, nadam se da je svima jasno da moje odustajanje ne može biti isprika za odustajanje Agencije budući da i dalje postoji potreba za objavom tih zadataka na mjestu lako i besplatno dostupnom svima, a ujedno i zato što je taj zahtjev postavljen na našim skupovima već odavno! Do sad je taj zahtjev (kao i masa ostalih) bio "pucanj u prazno", tj. samo jedan od mnogih poslova koje smo tražili i nadali se da će za nas obaviti Agencija i/ili Ministarstvo, ali uzalud! Kao što često mi učitelji znamo odmahnuti rukom: "Taman posla! A zašto bi oni to napravili?".

 

 

Na kraju ove stranice citiram kolegicu M.C. koja mi je prije nekoliko tjedana (ne sumnjajući u to da će se zadaci objaviti na stranicama Agencije), napisala:

 

"Sad te samo pitam koliko bi trebalo učitelja kao ti da bi se stvari počele rješavati bar i puževim korakom?!"

 

No, pužev korak je za nas očito nedostižan! :-(

 

 

Veliko hvala svima vama koji ste mi pružili moralnu podršku!!!

 

 

Nastavak:

 

 

30.5.2008.

Danas sam dobila obavijest od potpredsjednice Vlade gđe Đurđe Adlešić da je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa upućena molba da odgovor kojeg će Ministarstvo dostaviti  meni u vezi zahtjeva za dobivanje dozvole za objavu prošlogodišnjih zadataka s natjecanja iz matematike na web stranici, ujedno dostave na znanje i Vladi Republike Hrvatske. Obavijest možete vidjeti ovdje (skenirano).

 

 

17.6.2008.

Danas sam iz MZOŠ-a od državne tajnice gđe Dijane Vican dobila:

- obavijest da mi (temeljem mog upita od 30.1., a o kojem sam tražila mišljenje Ureda Predsjednika, te Vlade Republike Hrvatske) prosljeđuju očitovanje Agencije,

- očitovanje Agencije poslano na adresu Ministarstva,

- odgovor kojeg je Ministarstvo poslalo Uredu Predsjednika,

- odgovor kojeg je Ministarstvo poslalo Vladi RH, n/r gđe Đurđe Adlešić.

 

Uglavnom, na stranicama Agencije pojavili su se ovogodišnji i prošlogodišnji zadaci sa natjecanja (među prošlogodišnjima nedostaju jedino zadaci sa regionalnog natjecanja). Ostalo ne namjeravaju objaviti jer se (kao što se navodi u očitovanju koje je Agencija poslala Ministarstvu) radi o jako velikom broju testova (preko tisuću), tijekom godina mijenjale su se razine i kategorije, većina zadataka niti ne postoji u elektroničkom obliku i jer su zadaci svih natjecanja uvijek do sada bili dostupni svim zainteresiranim učiteljima i učenicima.

 

Što o tome mislim - valjda je jasno iz svega što sam do sad poduzela i iz svega napisanog na ovoj stranici, pa neću previše dalje duljiti i ponavljati se. Predugo sve ovo već traje...

Ipak želim reći:

Da sam na početku ove priče od Ministarstva i Agencije dobila dozvolu za objavu zadataka , na mojim bi stranicama bila objavljena većina zadataka (a možda i svi zadaci) od 1992. godine do danas, a i nekoliko još starijih testova. Iako sam ja samo jedna obična učiteljica i iako bi mi sigurno bilo puno teže nabaviti sve te zadatke i naći prostor za objavu nego našima nadređenima, ja bih to ipak učinila! I to bi bilo bez sumnje na korist mnogima!

No, ovo je za naše Ministarstvo i Agenciju očito bolje/povoljnije rješenje.

 

Iskreno zahvaljujem našem predsjedniku gospodinu Stipi Mesiću i potpredsjednici Vlade gđi Đurđi Adlešić što su reagirali i tražili očitovanje od Ministarstva, te tako pokazali da ipak poštuju "običnog učitelja" i da se zahtjevi "običnih učitelja" trebaju uvažavati i razmotriti, a svakako na njih i odgovoriti. Nažalost, u ovom slučaju, ne samo da se jasno vidi da Agencija i Ministarstvo ne smatraju tako, već i sad kad su odgovorili, što se tiče ove molbe napravili su daleko ispod onoga što su mogli.

 

 

Ovdje možete pročitati dopis kojeg sam 14. svibnja poslala predsjedniku Mesiću.

 

 

 

29.9.2008.

Osim nejasnoća vezanih uz status zadataka s natjecanja, u vezi natjecanja postoji još jako puno različitih problema.

Neki od njih ponavljaju se već dugi niz godina, npr. već dugo se od mnogih učitelja matematike može čuti da su zadaci na nižim nivoima natjecanja često preteški te zbog toga postignuti bodovi demotivirajući za (naše najbolje!) učenike. O tome detaljnije možete pročitati u članku objavljenom u časopisu "Matematika i škola" 2002. godine.

S druge strane, pretprošle školske godine ukinuta su međuškolska natjecanja, te sad učenici nakon školskih natjecanja idu direktno na županijska. U takvim okolnostima nerijetko se događa da upravo mentori svojim učenicima ispravljaju testove (pogotovo u manjim školama, zbog nedostatka stručnog kadra), čime je umanjena objektivnost rezultata. Uz to, međuškolska natjecanja nisu ukinuta u cijeloj Hrvatskoj, već se ipak održavaju u nekim većim gradovima. Time niti nismo svi u istom položaju!

 

Detaljnije o zadnje navedenim problemima možete pročitati u:

- dopisu kojeg je kolegica Dubravka Glasnović Gracin poslala ravnatelju Agencije g. Vinku Filipoviću, predsjedniku Državnog povjerenstva iz matematike prof. Nevenu Elezoviću i višoj savjetnici gđi Mirjani Muštra, dana 12.2.2007.;

- dopisu kojeg su članovi Županijskog stručnog vijeća Zagrebačke županije s područja Grada Vrbovca, Grada Ivanić-Grada te općina Kloštar Ivanić i Križ (30 učitelja) poslali na iste adrese kao i kolegica Glasnović, dana 11.5.2007.

Poznato mi je da je još jedno stručno vijeće s područja Zagreba poslalo dopis, međutim nemam mogućnost objaviti ga.

 

Pismeni odgovor niti na jedan dopis nije stigao, a prošle šk.g. nastavilo se s održavanjem školskih natjecanja umjesto međuškolskih (osim u nekoliko gradova).

 

Posebnu poteškoću čini i česta nemogućnost da učitelji matematike zbog preopterećenosti ostalim zaduženjima ne mogu održavati dodatnu/dopunsku nastavu! Dok se drugim učiteljima, ako su razrednici, tjedna norma može umanjiti za 2 sata, za učitelje matematike u osnovnoj školi ta mogućnost ne postoji jer u svim razredima imamo po 4 sata matematike, pa se ne može umanjiti za 2! Može li se umanjiti za 4? Odgovor jako ovisi o ravnatelju, a nažalost često je negativan, usprkos činjenici da je potreba za dodatnom i dopunskom nastavom u matematici velika - veća nego u većini drugih predmeta!

No, u našim zaduženjima najčešće nema dovoljno prostora za njih! Taj je problem posebno velik u manjim školama u kojima se događa da učitelj predaje u npr. tri razreda (npr. 5., 6. i 7.), pa bi trebao imati čak 3 sata dopunske i 3 dodatne nastave, a ako nije razrednik, uz 20 sati redovne nastave ostaje prostor za samo 2 sata van toga! Upravo je takav slučaj sa mnom i to se ponavlja iz godine u godinu! A uz sva opterećenja koja se van nastave iz godine u godinu samo povećavaju, uopće mi ne ostaje niti energije niti volje za prekovremene sate.

Posebno je pitanje zbog čega uopće te dvije vrste nastave (dopunska i dodatna) ne ulaze u normu, a stalno nam se ponavlja da ih trebamo držati!?

 

 

12.10.2008. (1. dio)

Ovih sam dana prvi put vidjela Ugovor kojeg članovi Državnog povjerenstva za natjecanja iz matematike (tj. autori zadataka s natjecanja) sklapaju s Agencijom. Iz njega se jasno vidi da Agencija nad zadacima ima sljedeća prava i ovlasti (citiram):

 

"Naručitelj (AZOO) stječe sadržajno, prostorno i vremenski neograničeno neisključivo pravo iskorištavanja Djela na svaki način.

... Naručitelj je osobito ovlašten, bez obveze stjecanja dodatnog ovlaštenja ili plaćanja ikakve dodatne naknade, osim naknade određene ovim Ugovorom: reproducirati, distribuirati, priopćavati Djelo javnosti, izdavati, prerađivati, te koristiti Djelo na svaki drugi mogući način i u svakom obliku.

Autor ovim ovlašćuje Naručitelja da na temelju svog prava iskorištavanja Djela iz ovog članka ugovora osniva za treće osobe daljnja prava iskorištavanja Djela."

 

Ugovor u potpunosti možete vidjeti ovdje.

 

Iz tog je teksta jasno da nitko treći (pa ni HMD!) nema prava nekome oduzimati prava na objavu zadataka i sebe proglasiti jedinim ovlaštenim "distributerom". Prema citiranom dijelu Ugovora, AZOO nema ovlasti HMD-u  (kao niti bilo kom drugom) dati takva prava!

 

Stoga mi je sad jasno da odgovor prof. Petra Mladinića, voditelja Nastavne sekcije HMD-a  (29.1.2008.), u kojem me je napao da fotokopiranjem zadataka činim nelegalna, nečasna i sramotna djela i u kojem je kategorički izjavio da je samo HMD ovlašten, mogu baciti u vjetar.

Isto je tako jasno da izostanak jasnog očitovanja odnosno reakcije Agencije o odgovoru prof. Mladinića pokazuje koliko je njegov utjecaj u Ministarstvu odnosno Agenciji jak i koliko su veliki i jaki interesi vezani uz te zadatke!

 

Ali tu priči nije kraj!

Prof. Petar Mladinić već nekoliko godina pokušava iz Državnog povjerenstva iz matematike izbaciti sve one matematičare koji nisu članovi HMD-a, a na čelo Povjerenstva postaviti svoje igrače. Ako to uspije, onda će bez sumnje imati veću kontrolu nad Državnim povjerenstvom, a samim time i nad zadacima s natjecanja. Možda će tada imati dovoljno jak utjecaj da krene i u inzistiranje za izmjenama teksta Ugovora i davanje većih ovlasti nad zadacima HMD-u? Ili su u pitanju neke druge računice? Tko bi ga znao!

U svakom slučaju, kakvo dobro nam može donijeti "jednoumlje" (nismo li početkom 90-ih godina tome okrenuli leđa?) i inzistiranje da samo HMD bude ovlašten za nešto? Pa i izvan HMD-a imamo vrsne stručnjake!

Pohvaljujem Agenciju što do sad nije popuštala pod pritiscima za stvaranje "HMD-ovskog državnog povjerenstva iz matematike"! A nadam se da će tako nastaviti i dalje. Ujedno se nadam da će ostale matematičke udruge u RH također krenuti u smjeru sudjelovanja u organizaciji natjecanja.

 

Nažalost, osim navedenih nečasnih djela HMD-a, vidim ih još nekoliko koji su kontra napretka i interesa svih nas, a neka među njima su i vrlo omalovažavajuća za nas učitelje, a možda i šire. Stoga u znak protesta već nekoliko godina nisam član HMD-a, iako to znači da imam smanjenu mogućnost napredovanja, za neke stručne skupove (koje organiziraju MZOŠ, AZOO i HMD) moja škola plaća dvostruko veću kotizaciju itd.

 

Ako mislite da se u vezi zadataka iz fizike lije manje žuči, jako se varate! I tamo su struje koje ne daju zadatke strašne! Doduše, tamo je situacija ipak drugačija, budući da se zadaci iz fizike ne objavljuju niti u časopisima, niti u zbornicima, zbirkama zadataka... - nigdje! Bilo je molbi poslanih u Agenciju za dobivanjem dozvole za neprofitabilnom objavom na Internetu, ali nije bilo pozitivnog odgovora! Što se to događa u našoj Agenciji da sama toliko krši ugovore koje sklapa? Ponovo citiram:

 

"Naručitelj (AZOO) je osobito ovlašten, bez obveze stjecanja dodatnog ovlaštenja ili plaćanja ikakve dodatne naknade, osim naknade određene ovim Ugovorom: reproducirati, distribuirati, priopćavati Djelo javnosti, izdavati, prerađivati, te koristiti Djelo na svaki drugi mogući način i u svakom obliku."

 

Uz to, bilo je negativnih odgovora (na molbe vezane uz fiziku)! Iz teksta Ugovora i mog iskustva s prof. Mladinićem mogu pretpostaviti da se nešto slično događa i sa zadacima iz fizike, tj. da su i negativni odgovori vezani uz fiziku bili neovlašteni! Ali kako to "običan čovjek" koji nema uvid u ugovore i ostalu papirologiju može znati? A Agencija šuti!

 

No, vratimo se na matematiku!

Iako ja, koja želim neprofitabilno objaviti zadatke koji su već plaćeni našim novcem (novcem poreznih obveznika), ne uspijevam od Agencije dobiti dozvolu za to, ipak su mnogi već izdavali te zadatke prodajući, a ne zabadava! Možda je u tome moj nedostatak - nisam pokazivala potrebu za zaradom, pa čak ni za pokrivanjem troškova?!

Evo gdje se sve mogu naći zadaci s natjecanja iz matematike (a valjda su svi tražili i od Agencije dobili dozvolu za izdavanje?):

- časopisi Matka i MFL, HMD

- Zdravko Kurnik: "Matematička natjecanja u RH 1992.-2006.",  HMD

- u pripremi su dvije knjige sa zadacima sa svih razina natjecanja (od predviđene trilogije), HMD

   (o tome je prof. Mladinić pisao u odgovoru kojeg mi je poslao 29.1.2008.)

- Vlado Stošić: "Natjecanja učenika osnovnih škola", zbirka zadataka i CD, HMD

- M. Bombardelli i dr.: "Matematička natjecanja 2003./04.", HMD

- Ž. Hanjš i dr.: "Matematička natjecanja 2004./05.", HMD

- M. Bombardelli i dr.: "Matematička natjecanja učenika srednjih škola (prošireno) - u pripremi, HMD

- grupe autora: "Elementarna matematika - matematička natjecanja" - knjižice koje prate matematička natjecanja od 1992. godine do danas (svaka po jednu godinu), Element

- V. i M. Bajrović: Zbirka zadataka za dodatnu nastavu za 4., 5. i 6. razred, tiskara Kačić, Šibenik

- V. i M. Bajrović: Zbirka zadataka za dodatnu nastavu za 7. i 8. razred, tiskara Kačić, Šibenik

- I. Mrkonjić, B. Copić: "Matematika 5 za izbornu i dodatnu nastavu", Školske novine

- D. Vrgoč, B. Jagodić, I. Mrkonjić: "Matematika 4, zbirka zadataka za dodatnu nastavu", Hrvatski pedagoško-književni zbor, Zagreb (1992.)

- Mirošević: Zbirke zadataka za dodatnu nastavu (koje se dobivaju gratis ako naručite njegove ispite znanja), Mat obrt, Split.

 

Vrlo je vjerojatno da ima još primjera koje ne znam.

 

Molim da se nitko od navedenih u zadnjem popisu ne uvrijedi - ovaj popis nije sastavljen kao pobuna što su se tiskali i prodavali zadaci s natjecanja, već kao pobuna što se dozvoljava njihova objava kroz prodaju, a ne može se dobiti dozvola za neprofitabilnu objavu, iako su ti zadaci već plaćeni našim novcem!

 

Naši Agencija i Ministarstvo na takve molbe i blaćenje učitelja od strane HMD-a šuti...

A šutnja govori vrlo glasno...

 

 

12.10.2008. (2. dio)

Prije gotovo mjesec dana (19.9.2008.) dobila sam mail od državnog  tajnika za srednje školstvo g. Želimira Janjića u kojem me je vrlo šturo obavijestio o tome da je do njega stogao moj dopis poslan gđi Adlešić, da će početkom listopada imati sastanak s predstavnicima HMD-a i da će tada ponovo otvoriti ovu temu, a nakon toga me kontaktirati. Mailove koje smo tada izmijenili možete vidjeti ovdje.

Ponovnog kontakta od strane g. Janjića zasad nije bilo, a danas sam mu poslala mail u kojem sam ga zamolila da ponovo posjeti ovu stranicu i pročita novosti. Sadržaj tog maila možete vidjeti ovdje.

 

 

Danas sam poslala poziv i g. Filipoviću da ponovo posjeti ove stranice i pročita novosti.

 

 

12.10.2008. (3. dio)

Izuzetno mi je drago da vas sve mogu obavijestiti da su se zadaci s natjecanja (iz matematike i fizike) pojavili na web stranicama docenta fizike na Odjelu za fiziku PMF-a u Splitu dr. Dejana Vinkovića - kliknite ovdje!

 

Pozivam sve koji imaju elektronske verzije zadataka koji tamo nedostaju da ih dostave na adresu koju možete naći na stranicama dr. Vinkovića ili na moju:

Antonija Horvatek

OŠ Josipa Badalića

Zagrebačka 11

10 313 Graberje Ivanićko.

Naravno, traže se svi zadaci - od što više godina unazad, za sve razrede, i zadaci i rješenja, sa svih nivoa natjecanja...

Kao što sam već navela, bilo bi dobro da pošaljete elektronske verzije, a ako nemate njih dobro će doći i papirnate (iako će skeniranje trajati), i to one koje je dopušteno skenirati, dakle one verzije koje su izrađivane za Agenciju, odnosno koje učenici i učitelji dobivaju na natjecanjima.

 

Ja ću s objavom na mojim web stranicama još malo pričekati... možda Ministarstvo i Agencija ipak odluče jasno reći što je sa statusom tih zadataka... vidim da to i potpredsjednicu Vlade gđu Adlešić također zanima...

 

 

13.10.2008.

Na portal.connect.znanost otvorena je rasprava o problematici vezanoj uz objavu zadataka s natjecanja.

 

 

15.10.2008.

Evo kako to rade  Kanađani  i  Britanci .

 

 

19.10.2008.

Na stranicama Agencije pojavili su se zadaci s ovogodišnjeg regionalnog natjecanja koji su do sad nedostajali (bez obzira na očitovanje Agencije Ministarstvu  28.5.2008.).

 

 

24.10.2008. (1. dio)

U raspravi na connect portalu iznijete su mnoge nepravilnosti, nečasne radnje vezane uz naše stručne aktive, opisano je jasno iskorištavanje položaja itd., međutim nitko ništa ne poduzima - MZOŠ "nema instrumente", predsjednik HMD-a prof. Kraljević se niti jednom nije oglasio za vrijeme rasprave (iako posjećuje portal) itd. A sve navedeno vezano je uz istu osobu koja se ispriječila i tome da zadaci s natjecanja budu naše javno dobro - uz prof. Petra Mladinića, voditelja Nastavne sekcije HMD-a!

Stoga sam danas odlučila objaviti web stranicu na kojoj se glasno obraćam svim nastavnicima matematike, opisujem "nepravilnosti" (blago rečeno) vezane uz voditelja Nastavne sekcije HMD-a prof. Petra Mladinića, jasno izjavljujem da ne želim biti član HMD-a dok se na čelu društva koje organizira naše stručne skupove nalaze ljudi koji te skupove organiziraju očito ne mareći za kvalitetu, za dostojanostvo učitelja i ne poštujući nas. U vezi toga pozivam sve učitelje na promišljanje! Za posjetu te stranice kliknite ovdje.

 

24.10.2008. (2. dio)

Danas sam obavijestila predsjednika Mesića, gđu Adlešić, ministra Primorca, ravnatelja Agencije g. Filipovića i predsjednika HMD-a prof. Kraljevića o sadržaju te web stranice.

 

24.10.2008. (3. dio)

Danas sam na mail adrese svih profesora Matematičkog odjela PMF-a u Zagrebu (koje sam našla na web stranici Odjela) poslala obavijest o mom obraćanju svim nastavnicima matematike, budući da je to vezano uz HMD, a vjerujem da su većina njih članovi.

Nekoliko profesora je odgovorilo na moju obavijest, pitalo za detalje i predložilo da obavijest pošaljem šire.

 

 

 

27.10.2008.

Obavijest o mom obraćanju nastavnicima matematike poslala sam na jos više adresa članova HMD-a, a uz nju i dopune u kojima sam pojasnila detalje koje sam pojašnjavala i kroz "razgovore" s profesorima PMF-a. Te dopune možete vidjeti ovdje.

 

 

12.12.2008.

Dana 10.12.2008. na sjednici Izvršnog odbora HMD-a donešena je odluka da bilo tko smije objavljivati zadatke s natjecanja na Internetu, što se tiče HMD-a.

 

Najtoplije zahvaljujem dr. Vedranu Krčadincu, profesoru s Matematičkog odjela PMF-a u Zagrebu, što je nakon mog obraćanja svim profesorima s tog odjela reagirao, poduzeo korake da se  problem objave zadataka stavi na dnevni red iduće sjednice Izvršnog odbora HMD-a, te tako pomogao da se ti zadaci od strane HMD-a proglase javnim dobrom i da se stane na kraj pokušajima neovlaštenih zabrana.

 

Ja sad krećem u objavu zadataka! Napokon! J

Natjecanja iz matematike u RH

Unaprijed hvala svima koji će pomoći u prikupljanju zadataka!

 

vrh ↑