Materijali za nastavu matematike u osnovnoj školi

 

 


 

D o z v o l a

 

S obzirom na upite koje dobivam u Inbox, a u vezi s novonastalom situacijom s koronavirusom, odnosno nastavom na daljinu, javno objavljujem da sve materijale s ovih web stranica možete koristiti u virtualnim učionicama.
Ujedno i sve moje video uratke možete linkati, odnosno embedati/ugrađivati (što vam je zgodnije).
Kako u RH, tako i šire.

Antonija Horvatek

 

Napomena: Materijali na ovim web stranicama nisu raspoređeni po razredima u skladu sa Školom za život i kurikulumom nakon 2019. godine, već po prijašnjem planu (NPIP-u).

 


 

 

Dopunska nastava i prilagođeni program

 

Sadržaj ove stranice:

Dopunska nastava

Prilagođeni program

 


 

Dopunska nastava

Zgodne logičke igre

 

Ovo je link na stranicu udruge Sjedi 5, na kojoj možete naći zgodne mozgalice za vježbanje koncentracije i pamćenja. Upute igrica su na engleskom jeziku, no u većini njih i bez uputa lako možete pogoditi kako se igraju. Na web stranicama iste udruge možete naći edukativne igrice i iz drugih predmeta.

tip: link na vanjske stranice
objava linka: ožujak 2012.

 

Domino pločice - prethodnik, sljedbenik, znakovi nejednakosti, skup N

 

Ovaj se materijal može koristiti na redovnoj nastavi ili na satu dopunske nastave da bi učenici ponovili i utvrdili gradivo iz: prethodnika, sljedbenika, znakova nejednakosti i skupa prirodnih brojeva. Priloženu tablicu isprintajte, nalijepite na karton, te izrežite da dobijete domino pločice. Pravila za slaganje su kao i za klasični domino. Autorica materijala: Jelena Andrijić. Najtoplije zahvaljujem kolegici Andrijić na slanju materijala i na dozvoli da ga objavim na svojim web stranicama.

tip datoteke: pdf
veličina: 60 KB
objava: rujan 2017.
datoteka za izmjenu: docx (22 KB)

 

Super igrice iz osnova računa

 

Ovo je link na stranicu udruge Sjedi 5, na kojoj možete naći puno zgodnih igrica za uvježbavanje osnova računa. Upute igrica su na engleskom jeziku, no u većini njih i bez uputa lako možete pogoditi kako se igraju. Na web stranicama iste udruge možete naći edukativne igrice i iz drugih predmeta.

tip: link na vanjske stranice
objava linka: ožujak 2012.

 

Uvježbavanje računa napamet - listići za samoučenje

 

Ovo su materijali pomoću kojih učenici samostalno mogu uvježbavati osnovne računske operacije: zbrajanje (do 20, do 100 i s većim brojevima-napamet), oduzimanje (do 20, do 100 i s većim brojevima-napamet), te tablicu množenja i tablicu dijeljenja.

tip datoteke: pdf
veličina: 75 KB
zadnja izmjena: siječanj 2009.
datoteka za izmjenu: doc (114 KB)

 

Listići - osnovne računske operacije s prirodnim brojevima

Zbrajanje - listići
Oduzimanje - listići
Množenje - listići
Dijeljenje - listići
Dijeljenje s ostatkom - listići

 

Sve

 

Listići za uvježbavanje osnovnih računskih operacija u N.

tipovi datoteka: pdf
veličine: pdf: 25 KB, 38 KB, 58 KB, 35 KB, 40 KB zip: 390 KB
dopuna: prosinac 2017.
datoteke za izmjenu: doc - zbrajanje (47 KB) , doc - oduzimanje (79 KB) , doc - množenje (131 KB) , doc - dijeljenje (75 KB), doc - dijeljenje s ostatkom (110 KB)

 

Množenje brojem 9

 

Ako ne možete zapamtiti dio tablice množenja - množenje brojem 9, ovaj video može biti spas za vas. Lako da lakše ne može.
Za ostatak tablice morat ćete se ipak potruditi... :-)

 

Tako lako

Ovakvu metodu učenja množenja sigurno niste znali!

Posted by Index Mame on 6. siječnja 2016

 

objava: veljača 2016.

 

Osnove računa - mješovito - spajalica

 

Radni list sa zadacima iz osnova računa. Nakon što se riješe svi zadaci, točke iz spajalice treba spojiti u skladu s redoslijedom dobivenih rješenja. Ako se sve točno napravi, dobiva se zgodan crtež.

tip datoteke: pdf
veličina: 31 KB
izrada: rujan 2009.
datoteka za izmjenu: doc (37 KB)

 

Tekstualni zadaci - zbrajanje i oduzimanje do 5

Zbrajanje do 5
Oduzimanje do 5

 

Zadaci koje možete:
a) isprintati na folije (ili na papir), pa rješavati na dopunskoj - zajednički (ako su isprintani na foliju) ili individualno (ako su na papirima);
b) isprintati na papir za zadaću iz dopunske nastave;
c) za vrijeme redovne nastave dati rješavati učenicima koji nastavu pohađaju po prilagođenom programu (ako smatrate da su to primjereni zadaci za konkretne učenike koje imate)
d) dati za vježbu učenicima povratnicima iz inozemstva koji imaju problema sa osnovama iz matematike, razumijevanjem hrvatskog jezika i izražavanjem na njemu.

tipovi datoteka: pdf
veličine: 18 KB, 18 KB
izrada: rujan 2005.
datoteke za izmjenu: doc (zbrajanje do 5) (27 KB), doc (oduzimanje do 5) (26 KB)

 

Tekstualni zadaci - zbrajanje i oduzimanje do 10

Zbrajanje do 10
Oduzimanje do 10
Zbrajanje i oduzimanje do 10

 

Zadaci koje možete:
a) isprintati na folije (ili na papir), pa rješavati na dopunskoj - zajednički (ako su isprintani na foliju) ili individualno (ako su na papirima);
b) isprintati na papir za zadaću iz dopunske nastave;
c) za vrijeme redovne nastave dati rješavati učenicima koji nastavu pohađaju po prilagođenom programu (ako smatrate da su to primjereni zadaci za konkretne učenike koje imate)
d) dati za vježbu učenicima povratnicima iz inozemstva koji imaju problema sa osnovama iz matematike, razumijevanjem hrvatskog jezika i izražavanjem na njemu.

tipovi datoteka: pdf
veličine: 19 KB, 18 KB, 22 KB
izrada: rujan 2005.
datoteke za izmjenu: doc (zbrajanje do 10) (32 KB), doc (oduzimanje do 10) (32 KB),
doc (zbrajanje i oduzimanje do 10) (36 KB)

 

Tekstualni zadaci - zbrajanje i oduzimanje do 20

Zbrajanje do 20 bez prijelaza
Oduzimanje do 20 bez prijelaza
Zbrajanje do 20 s prijelazom
Oduzimanje do 20 s prijelazom
Zbrajanje i oduzimanje do 20 s i bez prijelaza

 

Sve

 

Zadaci koje možete:
a) isprintati na folije (ili na papir), pa rješavati na dopunskoj - zajednički (ako su isprintani na foliju) ili individualno (ako su na papirima);
b) isprintati na papir za zadaću iz dopunske nastave;
c) za vrijeme redovne nastave dati rješavati učenicima koji nastavu pohađaju po prilagođenom programu (ako smatrate da su to primjereni zadaci za konkretne učenike koje imate)
d) dati za vježbu učenicima povratnicima iz inozemstva koji imaju problema sa osnovama iz matematike, razumijevanjem hrvatskog jezika i izražavanjem na njemu.

tipovi datoteka: pdf
veličine: pdf: 21 KB, 19 KB, 26 KB, 19 KB, 37 KB, zip: 150 KB
izrada: rujan 2005.
datoteke za izmjenu: doc (zbrajanje do 20 bez prijelaza) (34 KB),
doc (oduzimanje do 20 bez prijelaza) (31 KB),
doc (zbrajanje do 20 s prijelazom) (38 KB),
doc (oduzimanje do 20 s prijelazom) (30 KB),
doc (zbrajanje i oduzimanje do 20 sa i bez prijelaza (49 KB)

 

Zbrajanje i oduzimanje više brojeva do 20

 

Ovo je kviz kroz kojeg možete provjeriti koliko ste brzi i spretni u zbrajanju i oduzimanju brojeva do 20. Autorica kviza: Mira Čuvidić. Najtoplije zahvaljujem kolegici Čuvidić na dozvoli da kviz stavim na svoje web stranice.

tip: link
objava linka: prosinac 2012.

 

Nazivi: zbroj, razlika, pribrojnici, umanjenik i umanjitelj - račun do 20

 

Ovo je kviz kroz kojeg možete provjeriti koliko dobro poznajete nazive zbroj, razlika, pribrojnici, umanjenik i umanjitelj, te s kojim uspjehom rješavate zadatke u kojima se pojavljuju ti nazivi i račun do 20. Autorica kviza: Mira Čuvidić. Najtoplije zahvaljujem kolegici Čuvidić na dozvoli da kviz stavim na svoje web stranice.

tip: link
objava linka: prosinac 2012.

 

Tekstualni zadaci - zbrajanje i oduzimanje do 100

Zbrajanje i oduzimanje dvoznamenkastog i jednoznamenkastog broja - bez prijelaza
Zbrajanje i oduzimanje dvoznamenkastog i jednoznamenkastog broja - s prijelazom
Zbrajanje dvoznamenkastog i jednoznamenkastog broja - sa i bez prijelaza
Zbrajanje i oduzimanje dvoznamenkastih brojeva

 

Sve

 

Zadaci koje možete:
a) isprintati na folije (ili na papir), pa rješavati na dopunskoj - zajednički (ako su isprintani na foliju) ili individualno (ako su na papirima);
b) isprintati na papir za zadaću iz dopunske nastave;
c) za vrijeme redovne nastave dati rješavati učenicima koji nastavu pohađaju po prilagođenom programu (ako smatrate da su to primjereni zadaci za konkretne učenike koje imate)
d) dati za vježbu učenicima povratnicima iz inozemstva koji imaju problema sa osnovama iz matematike, razumijevanjem hrvatskog jezika i izražavanjem na njemu.

tipovi datoteka: pdf
veličine: pdf: 18 KB, 19 KB, 19 KB, 20 KB, zip: 93 KB
izrada: rujan 2005.
datoteke za izmjenu: doc (dvoznamenkasti ± jednoznamenkasti broj, bez prijelaza) (27 KB),
doc (dvoznamenkasti ± jednoznamenkasti broj, s prijelazom) (27 KB),
doc (dvoznamenkasti + jednoznamenkasti broj, sa i bez prijelaza) (27 KB),
doc (dvoznamenkasti ± dvoznamenkasti broj) (27 KB)

 

Zbrajanje i oduzimanje triju brojeva do 100

 

Ovo je kviz kroz kojeg možete provjeriti koliko ste brzi i spretni u zbrajanju i oduzimanju triju brojeva do 100. Autorica kviza: Mira Čuvidić. Najtoplije zahvaljujem kolegici Čuvidić na dozvoli da kviz stavim na svoje web stranice.

tip: link
objava linka: prosinac 2012.

 

Otkrijmo sliku - uvježbavanje/ponavljanje osnova računa

 

Ovo je PPT prezentacija koju možemo iskoristiti pomoću projektora da bismo na zanimljiv način ponovili:
zbrajanje i oduzimanje do 100,
zbrajanje i oduzimanje do 1000,
tablicu množenja,
tablicu dijeljenja.

tip datoteke: pps
veličina: 1.109 MB
zadnja izmjena: listopad 2009.
uputa kako izmijeniti pps datoteku

 

Tablica množenja

Tablica množenja
Tablica množenja
Tablica množenja

 

Ovdje možete skinuti tablicu množenja (za isprintati slabijim učenicima). Tablica je preuzeta sa Microsoftovih web stranica.

tipovi datoteka: pdf, doc, jpg
veličine: 48 KB, 308 KB, 141 KB
objava: rujan 2011.

 

Puzzle - tablica množenja

 

Ovaj materijal možete iskoristiti za ponavljanje tablice množenja na dopunskoj nastavi, na redovnoj nastavi za rad s učenicima po prilagođenom programu itd. Rješavajući zadatke učenici slažu sliku. Najtoplije zahvaljujem fotografu  Jesusu Rodriguezu ( http://jesusrodriguez.eu ) na dopuštenju da njegove fotografije koristim u ovom materijalu i objavim na webu.

tip datoteke: pdf
veličina: 171 KB
zadnja izmjena: studeni 2007.
datoteka za izmjenu: doc (445 KB)

 

Puzzle - tablica dijeljenja

 

Ovaj materijal možete iskoristiti za ponavljanje tablice dijeljenja na dopunskoj nastavi, na redovnoj nastavi za rad s učenicima po prilagođenom programu itd. Rješavajući zadatke učenici slažu sliku. Najtoplije zahvaljujem fotografu  Jesusu Rodriguezu ( http://jesusrodriguez.eu ) na dopuštenju da njegove fotografije koristim u ovom materijalu i objavim na webu.

tip datoteke: pdf
veličina: 135 KB
zadnja izmjena: studeni 2007.
datoteka za izmjenu: doc (354 KB)

 

Množenje i dijeljenje do 5 - zadaci riječima

 

Zadaci riječima iz množenja i dijeljenja do 5. Najtoplije zahvaljujem kolegici Lidiji Matić na dopuštenju da ove zadatke stavim na svoje web stranice.

tip datoteke: pdf
veličina: 44 KB
objava: travanj 2008.
datoteka za izmjenu: doc (125 KB)

 

Tekstualni zadaci - množenje i dijeljenje do 100

Tekstualni zadaci - množenje do 100
Tekstualni zadaci - dijeljenje do 100
Tekstualni zadaci - množenje i dijeljenje do 100

 

Sve

 

Zadaci koje možete:
a) isprintati na folije (ili na papir), pa rješavati na dopunskoj - zajednički (ako su isprintani na foliju) ili individualno (ako su na papirima);
b) isprintati na papir za zadaću iz dopunske nastave;
c) za vrijeme redovne nastave dati rješavati učenicima koji nastavu pohađaju po prilagođenom programu (ako smatrate da su to primjereni zadaci za konkretne učenike koje imate)
d) dati za vježbu učenicima povratnicima iz inozemstva koji imaju problema sa osnovama iz matematike, razumijevanjem hrvatskog jezika i izražavanjem na njemu.

tipovi datoteka: pdf
veličine: pdf: 19 KB, 19 KB, 20 KB; zip: 70 KB
izrada: rujan 2005.
datoteke za izmjenu: doc (množenje) (28 KB), doc (dijeljenje) (27 KB),
doc (množenje i dijeljenje) (28 KB)

 

Množenje i dijeljenje s 9 - raznovrsni zadaci

 

Zadaci za ponavljanje tablice množenja i dijeljenja, ali ne trivijalni - treba naći broj koji nedostaje, znati nazive "djeljenik, djelitelj, količnik, umnožak...", razumjeti tekstove zadataka... Najtoplije zahvaljujem kolegici Lidiji Matić na dopuštenju da ove zadatke stavim na svoje web stranice.

tip datoteke: pdf
veličina: 56 KB
zadnja izmjena: travanj 2008.
datoteka za izmjenu: doc (115 KB)

 

Tekstualni zadaci - sve četiri računske operacije do 100

Tekstualni zadaci - račun do 100

 

Zadaci koje možete:
a) isprintati na folije (ili na papir), pa rješavati na dopunskoj - zajednički (ako su isprintani na foliju) ili individualno (ako su na papirima);
b) isprintati na papir za zadaću iz dopunske nastave;
c) za vrijeme redovne nastave dati rješavati učenicima koji nastavu pohađaju po prilagođenom programu (ako smatrate da su to primjereni zadaci za konkretne učenike koje imate)
d) dati za vježbu učenicima povratnicima iz inozemstva koji imaju problema sa osnovama iz matematike, razumijevanjem hrvatskog jezika i izražavanjem na njemu.

tip datoteke: pdf
veličina: 26 KB
izrada: rujan 2005.
datoteka za izmjenu: doc (38 KB)

 

Zbrajanje i oduzimanje do 1000

 

Zadaci iz zbrajanja i oduzimanja s jednoznamenkastim brojem do 1000. Autorica: Mira Čuvidić. Najtoplije zahvaljujem kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da materijal objavim na ovim web stranicama.

tip datoteke: pdf
veličina: 125 KB
objava: kolovoz 2010.
datoteka za izmjenu: doc (39 KB)

 

Sve četiri računske operacije do 1000 bez prijelaza desetice - lagani zadaci

 

Računski i tekstualni zadaci iz zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja, bez prijelaza desetice. Autorica: Mira Čuvidić. Najtoplije zahvaljujem kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da materijal objavim na ovim web stranicama.

tip datoteke: pdf
veličina: 142 KB
objava: kolovoz 2010.
datoteka za izmjenu: doc (117 KB)

 

Pisano oduzimanje brojeva do 1 000 - jednostavni zadaci

 

Ovo je kviz u kojem možete rješavati zadatke iz pisanog oduzimanja. Autorica kviza: Mira Čuvidić. Najtoplije zahvaljujem kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da materijal objavim na ovim web stranicama.

objava: siječanj 2015.

 

Pismeno zbrajanje četveroznamenkastih brojeva

 

Zadaci iz zbrajanja i oduzimanja četveroznamenkastih brojeva. Autorica: Mira Čuvidić. Najtoplije zahvaljujem kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da materijal objavim na ovim web stranicama.

tip datoteke: pdf
veličina: 195 KB
objava: studeni 2010.
datoteka za izmjenu: doc (167 KB)

 

Pismeno oduzimanje do milijun

 

Zadaci iz oduzimanja brojeva manjih od milijun. Autorica: Mira Čuvidić. Najtoplije zahvaljujem kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da materijal objavim na ovim web stranicama.

tip datoteke: pdf
veličina: 81 KB
objava: studeni 2010.
datoteka za izmjenu: doc (96 KB)

 

Pismeno množenje

 

Mnoštvo zadataka iz pismenog množenja i dijeljenja. Autorica: Mira Čuvidić. Najtoplije zahvaljujem kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da materijal objavim na ovim web stranicama.

tip datoteke: pdf
veličina: 105 KB
objava: kolovoz 2010.
datoteka za izmjenu: doc (56 KB)

 

Pismeno množenje brojem 7

 

Ovdje možete naći kviz u kojem su zadaci iz pismenog množenja brojem 7. Iznad zadataka je podsjetnik dijela tablice množenja koji nam ovdje treba. Autorica kviza: Mira Čuvidić. Najtoplije zahvaljujem kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da materijal objavim na ovim web stranicama. stranicama.

objava: siječanj 2015.

 

Pismeno množenje brojem 8

 

Ovdje možete naći kviz u kojem su zadaci iz pismenog množenja brojem 8. Iznad zadataka je podsjetnik dijela tablice množenja koji nam ovdje treba. Autorica kviza: Mira Čuvidić. Najtoplije zahvaljujem kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da materijal objavim na ovim web stranicama. stranicama.

objava: siječanj 2015.

 

Pismeno množenje brojem 9

 

Ovdje možete naći kviz u kojem su zadaci iz pismenog množenja brojem 9. Iznad zadataka je podsjetnik dijela tablice množenja koji nam ovdje treba. Autorica kviza: Mira Čuvidić. Najtoplije zahvaljujem kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da materijal objavim na ovim web stranicama. stranicama.

objava: siječanj 2015.

 

Pismeno dijeljenje

Pismeno dijeljenje - 1. dio
Pismeno dijeljenje - 2. dio
Pismeno dijeljenje - 3. dio

 

Mnoštvo zadataka iz pismenog množenja i dijeljenja. Autorica: Mira Čuvidić. Najtoplije zahvaljujem kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da materijal objavim na ovim web stranicama.

tipovi datoteka: pdf
veličine: 133 KB, 105 KB, 81 KB
objava: kolovoz 2010.
datoteka za izmjenu: doc (57 KB), doc (56 KB), doc (96 KB)

 

Tangram i površina

Tangram i površina - prezentacija
Model tangrama

 

Ovdje možete naći PPT prezentaciju u kojoj se objašnjava što je tangram, zadaju se zadaci za slaganje raznih likova, te se uspoređuju njihove površine... Tu je i Word datoteka s modelom tangrama. Najtoplije zahvaljujem autorici prezentacije, kolegici Jeleni Volarov na dopuštenju da prezentaciju prevedem na hrvatski jezik i objavim na svojim web stranicama.

tip datoteke: pps, doc
veličina: 1.300 MB, 37 KB
izrada: travanj 2010.
uputa kako izmijeniti pps datoteku

 

DAN-NOĆ ili BROJNIK-NAZIVNIK

 

Ovo je opis igrice koju možemo igrati da bi se lakše zapamtilo koji dio razlomka se zove brojnik a koji nazivnik.

tip datoteke: pdf
veličina: 28 KB
izrada: listopad 2010.
datoteka za izmjenu: doc (27 KB)

 

Apleti - razlomci, decimalni brojevi,...

 

Ovo je link na razne aplete koji mogu pomoći u razumijevanju gradiva.

tip: link
objava linka: srpanj 2014.

 

Super igrice iz decimalnih brojeva

 

Ovo je link na stranicu udruge Sjedi 5 , na kojoj možete naći puno zgodnih igrica za uvježbavanje raznih stvari o decimalnim brojevima. Upute igrica su na engleskom jeziku, no u većini njih i bez uputa možete pogoditi kako se igraju. Na web stranicama iste udruge možete naći edukativne igrice i iz drugih predmeta.

tip: link na vanjske stranice
objava linka: ožujak 2012.

 

Super igrice iz cijelih brojeva

 

Ovo je link na stranicu udruge Sjedi 5 , na kojoj možete naći puno zgodnih igrica za uvježbavanje raznih stvari o cijelim brojevima. Upute igrica su na engleskom jeziku, no u većini njih i bez uputa možete pogoditi kako se igraju. Na web stranicama iste udruge možete naći edukativne igrice i iz drugih predmeta.

tip: link na vanjske stranice
objava linka: ožujak 2012.

 

Otkrijmo sliku - ponavljanje računskih operacija sa cijelim brojevima

 

Ovo je PPT prezentacija koju možemo iskoristiti pomoću projektora da bismo na zanimljiv način ponovili zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje cijelih brojeva.

tip datoteke: pps
veličina: 1.184 MB
zadnja izmjena: listopad 2009.
uputa kako izmijeniti pps datoteku

 

Jednadžbe koje rješavamo napamet - Otkrijmo sliku - prezentacija

 

Ovu PPT prezentaciju možemo iskoristiti pomoću projektora da bismo se u uvodu u ovu cjelinu na zanimljiv način podsjetili što su to jednažbe i što znači riješiti jednadžbu.

tip datoteke: pps
veličina: 818 KB
zadnja izmjena: listopad 2009.
uputa kako izmijeniti pps datoteku

 

Računske operacije s cijelim brojevima - puzzle - radni list za DZ

 

Ovaj radni list možemo dati učenicima za DZ nakon što su savladali sve četiri računske operacije sa cijelim brojevima. Učenici rješavajući zadatke sparuju zadatke s rješenjima i usput lijepe dijelove slike na zadanu tablicu. Ako sve točno izračunaju i uredno zalijepe, dobivaju sliku. Najtoplije zahvaljujem fotografu  Jesusu Rodriguezu ( http://jesusrodriguez.eu ) na dopuštenju da njegove fotografije koristim u ovom materijalu i objavim na webu.

tip datoteke: pdf
veličina: 64 KB
zadnja izmjena: studeni 2007.
datoteka za izmjenu: doc (116 KB)
uputa kako podijeliti sliku na manje slike (kako napraviti puzzle)

 

Podsjetnici

Podsjetnik - razlomci
Podsjetnik - decimalni brojevi
Podsjetnik - cijeli brojevi

 

Materijal namijenjen učenicima koji su zaboravili osnovne stvari vezane uz razlomke, decimalne i / ili cijele brojeve. Naravno, mnoge ćemo stvari u vezi njih ponoviti na početku školske godine, ali je pitanje koliko detaljno, a i neke se stvari i nakon ponavljanja s vremenom ponovo zaborave.

tip datoteka: pdf, pdf, pdf
veličine: 38 KB, 61 KB, 42 KB
zadnja izmjena: travanj 20013.
datoteke za izmjenu: doc - razlomci (76 KB), doc - decimalni (67 KB), doc - cijeli (47 KB)

 

Otkrijmo sliku - jednostavni algebarski izrazi

 

Ovu PPT prezentaciju možemo iskoristiti pomoću projektora da bismo na zanimljiv način ponovili kako se sređuju jednostavni algebarski izrazi.

tip datoteke: pps
veličina: 800 KB
zadnja izmjena: listopad 2009.
uputa kako izmijeniti pps datoteku

 

Matematika: za 1. razred, za 2. razred, za 3. razred, za 4. razred osnovne škole - fantastične igrice kolegice Ines Falak napravljene za niže razrede osnovne škole, a mogu se koristiti i u višima npr. na dopunskoj.

 

Još puno materijala koji se mogu koristiti na dopunskoj nastavi možete naći među materijalima za 5. razred (pogledajte Ponavljanje prije 1. cjeline i u Prvu cjelinu).

 


 

Prilagođeni program

Inicijalni testovi za prilagođeni program

 

Ovdje možete naći nekoliko testova koje možete koristiti na početku školske godine da biste vidjeli što vaši učenici znaju i mogu. Testove im možemo dati i pod redovnom nastavom, no nakon toga bi svakako trebalo i usmeno provjeriti njihovo znanje i sposobnosti. Preporučam, kao prvo, pročitati materijal na prvom linku.

 

Testovi - pdf:

O ovim inicijalnim testovima   (43 KB)

1. Čitanje s razumijevanjem   (47 KB)

2. Logički zadaci   (2.184 MB)

3. Brojanje do 20   (6.923 MB)

4. Uspoređivanje do 20   (47 KB)

5. Zbrajanje i oduzimanje do 20 - osnove (182 KB)

5.a Zbrajanje i oduzimanje do 20 - dodatak (78 KB)

6. Brojevi do 100 (46 KB)

7. Brojevi do 1000 (48 KB)

8. Brojevi do 1 000 000 (3.601 MB)

9. Množenje i dijeljenje (44 KB)

10. Tekstualni zadaci - prepoznaj računsku operaciju (51 KB)

11. Korištenje kalkulatora (36 KB)

Geometrija (67 KB)

 

Testovi - docx:

O ovim inicijalnim testovima   (24 KB)

1. Čitanje s razumijevanjem   (25 KB)

2. Logički zadaci   (901 MB)

3. Brojanje do 20   (1.606 MB)

4. Uspoređivanje do 20   (45 KB)

5. Zbrajanje i oduzimanje do 20 - osnove (296 KB)

5.a Zbrajanje i oduzimanje do 20 - dodatak (101 KB)

6. Brojevi do 100 (58 KB)

7. Brojevi do 1000 (78 KB)

8. Brojevi do 1 000 000 (621 KB)

9. Množenje i dijeljenje (57 KB)

10. Tekstualni zadaci - prepoznaj računsku operaciju (22 KB)

11. Korištenje kalkulatora (25 KB)

Geometrija (132 KB)

 

objava: rujan 2014.

naknadna objava (označeno zelenom bojom): rujan 2015.

 

Johnnie's Math Page

 

Ako se imalo snalazite u engleskom jeziku, svakako vam preporučam ove web stranice, na kojima ćete naći mnoštvo jako zgodnih materijala, igrica i sl. za učenike s poteškoćama. Tu su igrice kroz koje učimo najosnovnije stvari. No, osim tih najjednostavnijih igrica, tu je i mnoštvo onih za uvježbavanje gradiva redovnog programa.

tip: link na vanjske stranice
objava linka: rujan 2011.

 

Nastavi niz

 

Nacrtano je nekoliko likova (krug, pravokutnik, kvadrat, trokut...), a učenik treba nastaviti niz...

tip datoteke: pdf
veličina: 16 KB
zadnja izmjena: ožujak 2012.
datoteka za izmjenu: doc (41 KB)

 

Brojanje prstiju

 

Materijal za učenike koji imaju poteškoća sa prebrojavanjem do 10.

tip datoteke: pdf
veličina: 12 KB
zadnja izmjena: siječanj 2006.
datoteka za izmjenu: doc (214 KB)

 

Brojanje po 2

 

Ovo su materijali za uvježbavanje brojanja po 2. Takvo nam brojanje često treba u životu, između ostaloga, i kad brojimo novce.

 

Materijali - pdf:

Brojanje po 2 - do 20   (12.450 MB)

Brojanje po 2 - do 100   (14.372 MB)

Materijali - docx:

Brojanje po 2 - do 20   (1.314 MB)

Brojanje po 2 - do 100   (1.594 MB)

 

zadnja izmjena: prosinac 2014.

 

Brojanje novca

 

Ako imate učenika koji ne zna brojati novce, možda ovi materijali mogu pomoći u uvježbavanju.

 

Materijali - pdf:

Brojanje novca do 20 kuna   (5.711 MB)

Brojanje novca do 100 kuna   (17.003 MB)

Materijali - docx:

Brojanje novca do 20 kuna   (1.527 MB)

Brojanje novca do 100 kuna   (1.776 MB)

 

objava: listopad 2014.

 

Brojanje - oboji krugove

 

Zadan je tekst, npr. "dva crvena", a pokraj su nacrtani krugovi (deset komada). Učenik treba pročitati koliko ih treba obojati kojom bojom te obojati.

tip datoteke: pdf
veličina: 27 KB
izrada: ožujak 2012.
datoteka za izmjenu: doc (52 KB)

 

Brojanje do 20 - izbroji sličice

Brojanje do 10
Brojanje do 15
Brojanje do 20

 

Materijal za učenike koji imaju poteškoća sa prebrojavanjem do 5, 10 ili/i 20.

tipovi datoteka: pdf
veličine: 59 KB, 351 KB, 365 KB
zadnja izmjena: siječanj 2006.
datoteke za izmjenu: doc (do 10) (2.419 MB KB), doc (do 15) (1.083 MB), doc (do 20) (1.444 KB)

 

Brojanje kad krećemo od bilo kojeg broja

 

Ovo su radni listići za učenike koji imaju poteškoća s brojanjem kad treba krenuti od nekog broja većeg od 1.

tip datoteke: pdf
veličina: 1.689 MB
zadnja izmjena: prosinac 2010.
datoteka za izmjenu: doc (1.152 MB)

 

Čitanje i pisanje brojeva

 

Broj koji je zapisan rječju, treba zapisati brojkom, ili obratno. Puno radnih listića.

tip datoteke: pdf
veličina: 117 KB
izrada: ožujak 2012.
datoteka za izmjenu: doc (145 KB)

 

Još materijala za rad s učenicima po prilagođenom programu naći ćete među materijalima za dopunsku nastavu (gore).

 

vrh ↑