Duhovni kutak

 

 

 

 

 

Mohandas Gandhi

 

(Indija, 2. listopada 1869. - 30. siječnja 1948.)

 

 

 

Bogati za sebe ostavljaju prekomjerne rezerve stvari koje im nisu potrebne, dok milioni žive na rubu gladi. Ako bi svako ograničio svoj posjed samo na ono što mu je zaista potrebno, niko ne bi morao da živi u bijedi i svi bi bili zadovoljni.

 

Ja mrzim privilegije i monopole. Sve ono što se ne može podijeliti sa narodnim masama, ja kategorički odbijam.

 

Čak i najsitnija neistina truje čovjeka, isto kao što i samo jedna kap otrova truje cijelo more.

 

Čovjek često postaje ono što o sebi misli. Ako budem stalno ponavljao kako neke stvari ne mogu napraviti, vjerojatno je da i neću moći. Suprotno tome, ako vjerujem da mogu, sigurno ću steći sposobnost da to i napravim.

 

Čovjek je stvorio mašinu, ali mašina je zarobila čovjeka i čovjek radi, a ne živi više.

 

Čovjeku praznoga želuca hrana je bog.

 

Da bi se s vremena na vrijeme vidjelo univerzalno i svevremensko lice istine, čovjek mora biti spreman da i najsitinije od svih živih bića voli koliko i samoga sebe.

 

Duh demokracije ne može se nametnuti izvana. On mora izrasti iz unutrašnjosti naroda.

 

Građanska neposlušnost je urođeno pravo svakog građanina.
Ukoliko je se on odrekne, on prestaje biti čovjek.

 

Neposlušnost je samo onda građanska kad je poštena, puna obzira, suzdržana i nikad pretjerana. U njenoj osnovi mora ležati jedan jako bitan princip, neposlušnost nikad ne smije biti neposlušnost iz hira, i prije svega iza nje ne smije stajati nečija loša volja ili mržnja.

 

Ja bih bez sumnje postao kršćanin kad bi kršćani bili kršćani sva dvadeset i četiri sata na dan.

 

Ja odbijam silu,
jer ono što je naizgled njen dobar rezultat, ne traje dugo;
nasuprot tome, ono loše što ona učini, ostaje zauvijek.

 

Kod onoga tko se koristi silom, još uvijek postoji nada da će on jednoga dana pronaći put do nenasilja.
Kod kukavice ta nada ne postoji.

 

Ja samog sebe smatram nesposobnim mrziti bilo koje živo biće na zemlji. Na dugom putu discipline molitve prestao sam prije više od četrdeset godina mrziti ikoga. Nnam da je to veliki zahtijev, ipak ga se pridržavam sa humanošću.

 

Jedini način da živiš je da pustiš i druge da žive.

 

Kako možemo braniti jednu civilizaciju koja samo nosi to ime, a obožava u nama životinje i cijeni samo materijalno?

 

Lakše je premostiti more između kontinenata, nego jaz između dvije individue ili dva naroda.

 

Ljubav je najjača snaga koju sebi svijet može predstaviti, a istovremeno i najskromnija.

 

Ljubav nikad ništa ne zahtijeva, već samo daje.
Ljubav samo pati, nikada se ne kaje i nikada se ne sveti.

 

Ma koliko bila okorjela nečija ćud, rastopit će se na vatri ljubavi. Ako se pak ne promjeni, to znači da vatra nije bila dovoljna jaka.

 

Postani promjena koju želiš vidjeti u svijetu.

 

Moj život je nedjeljiva cjelina i sve moje djelatnosti požimaju se; i sve one imaju svoje porijeklo u mojoj nezasitoj ljubavi prema ljudima.

 

Moja vjera u nenasilje obavezuje me na krajnju determinaciju. Tu ne ostaje mnogo prostora za kukavičluk i slabost.

 

Moramo pružati otpor ugnjetavanju, ali nipošto ne smijemo nanositi zlo ugnjetaču. Njega moramo pobijediti ljubavlju - otkazati mu poslušnost, makar po cijenu života.

 

Najveća snaga kojom raspolaže čovječanstvo jest nenasilje. Ono je jače i od najmoćnijega razornog oružja što ga je stvorio ljudski um.

 

Naš svijet je već umoran od mržnje.

 

Nenasilje je stavljeno na probu onog trena kada mu se neko suprotstavi silom.

 

Nenasilje u svojoj dinamičnoj formi znači svjesnu patnju. Ono ne znači pokoriti se volji onoga koji ti nanosi zlo, već znači odmjeriti se cijelom svojom dušom sa voljom tiranina.

 

Ne poštovati jedno jedino živo biće znači ne poštovati Božju snagu i time ne oštetiti samo ovo jedno biće, nego nanijeti štetu cijelom svijetu.

 

Nijedna se zemlja nije nikad uzdigla a da nije bila pročišćena u ognju patnji.

 

Oko za oko i cijeli svijet bi bio slijep.

 

Pametni roditelji dopuštaju svojoj djeci da ponekad i pogriješe.

 

Patriotizam je čovjekoljublje. Ja sam patriota zato što sam čovjek i što volim ljude.

 

Pod pojmom demokracija ja podrazumijevam jednake šanse kako za najslabijeg, tako i za najjačeg.

 

Postoji samo jedan put da se ostvari nezavisnost, a to je kroz nenasilje; ako umremo, mi ćemo i dalje živjeti, ako ubijemo nećemo više nikada živjeti.

 

Sila je oružje slabih; nenasilje je oružje jakih.

 

Sloboda nije vrijedna ako ne uključuje i slobodu da se griješi.

 

Što god učinio bit će beznačajno. No veoma je važno da to učiniš.

 

Tamo gdje se mora birati između kukavičluka i nasilja, ja sam za nasilje.

 

Ti i ja nismo drugo doli jedno biće. Ne mogu povrijediti tebe, a da time i sebe ne povrijedim.

 

Tri četvrtine svih napetosti i nesporazuma nestat će sa ovoga svijetaako se postavimo u položaj naših protivnika i shvatimo njihovo stajalište. Onda ćemo se ili odmah složiti sa njima ili ćemo o njima misliti sa više razumijevanja.

 

U bogatstvu, srce brže otvrdne nego jaje u ključaloj vodi.

 

U glavi pijanog čovjeka vrti se tek poslije dvije ili tri čašice, a u glavi samoljubivog čovjeka vrti se već poslije prvog laskanja.

 

U istinu vjerujemo ako je izrekne siromah, a povjerovat ćemo i u laž ako je izrekne bogati nevaljalac.

 

Umjetnost ratovanja je umjetnost uništavanja ljudi, a politika je umjetnost zavaravanja.

 

Više volim mirno i hrabro umrijeti nego ubijati. Ali tko nema te hrabrosti, neka se radije vježba ubijati i biti ubijen nego da sramno izbjegava opasnosti. Jer, tko bježi, vrši nasilje svjesno; bježi zato što nema hrabrosti da ubijajući i sam bude ubijen.

 

Vjerujem da Bog ima isto toliko imena koliko ima živih ljudi.

 

Živi kao da ćeš umrijeti sutra. Uči kao da ćeš živjeti vječno.

 

Život bez principa je brod bez kormilara.

 

 

 

 

 
 

Antonija Horvatek