Duhovni kutak

 

 

 

 

O sadašnjem trenutku

 

Pitali su mudraca:
"Koji je trenutak u čovjekovom životu najbitniji,
koja je osoba najvažnija
i koje je djelo najnužnije?"
Odgovor je glasio:
"Najbitniji trenutak uvijek je sadašnji trenutak,
najvažnija osoba uvijek je baš ona koja se sad nalazi ispred tebe,
a najnužnije djelo uvijek je ljubav."

Meister Eckhart

 

Od drevnih vremena,
duhovni majstori sviju tradicija
ukazivali su na Sadašnji trenutak
kao na ključ koji otvara vrata
duhovne dimenzije.
Unatoč tome, čini se
da je taj nauk ostao tajna.

Eckhart Tolle

 

Vrijeme je ono
što ne dopušta svjetlosti
da nas dotakne.
Od vremena
nema veće prepreke do Boga.

Meister Eckhart

 

Prošlost i budućnost
kriju Boga od našeg oka;
i jedno i drugo sagori ognjem.

Rumi

 

Poznatog zen učitelja (Joshua) jednom upitaše:
- Činiš li ikad ikakav napor da se poučiš istini?
- Da, činim.
- Kako vježbaš?
- Kada sam gladan jedem, kada sam umoran spavam.
- Tako rade svi. Može li se reći da i oni vježbaju na isti način?
- Ne.
- Zašto ne?
- Jer kad jedu ne jedu, nego misle o raznim drugim stvarima.
Na taj se način uznemire.
Kad spavaju ne spavaju, već sanjaju o tisuću i jednoj stvari.
Po tome oni nisu kao ja.

 

 

 

 

 

 

 
 

Antonija Horvatek