Natjecanja iz matematike u RH

 


 

 

Matematički klokan

 

 

Hrvatsko matematičko društvo već godinama za naše osnovnoškolce i srednjoškolce organizira natjecanje "Matematički klokan" koje mnogi znaju pod nazivom "Klokan bez granica". Radi se o međunarodnom natjecanju koje se isti dan u isto vrijeme održava u mnogim državama diljem svijeta, a čiji je cilj popularizacija matematike i širenje osnovne matematičke kulture.

 

O samom natjecanju
Propozicije natjecanja
O Klokanu na web stranicama HMD-a

 

 

Prezentacija o povijesti Klokana bez granica - autorica: Maja Marić

 

 

Zadaci s Matematičkih klokana:

 

Godina

Pčelice

2. razred OŠ

Leptirići

3. razred OŠ

Ecolier

4. i 5. razred OŠ

Benjamin

6. i 7. razred OŠ

Cadet

8.r. OŠ i 1.r. SŠ

Junior

2. i 3. razred SŠ

Student

4. razred SŠ

2024.

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

2023.

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

2022.

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

2021.

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

2020.

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

2019.

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

2018.

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

2017.

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

2016.

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

2015.

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

2014.

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

2013.

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

2012.

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

 

 

Godina

Leptirići

2. i 3. razred OŠ

Ecolier

4. i 5. razred OŠ

Benjamin

6. i 7. razred OŠ

Cadet

8.r. OŠ i 1.r. SŠ

Junior

2. i 3. razred SŠ

Student

4. razred SŠ

2011.

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

2010.

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

2009.

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

2008.

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci
rješenja

zadaci i rješenja

zadaci i rješenja

 

 

Najtoplije zahvaljujem kolegicama Tanji Soucie, Maji Marić i Marini Borčić na slanju materijala i na dozvoli da ih objavim na ovim web stranicama.

 

 


 

           vrh ↑

Kontakt: