Natjecanja iz matematike u RH

 


 

 

Matematički četverac

 

Matematički četverac je prvo ekipno natjecanje iz matematike za učenike osnovnih škola u Zagrebačkoj županiji. Natjecanje je nastalo 2016. godine na inicijativu učitelja matematike i voditelja stručnih vijeća, a koncept natjecanja i zadaci rezultat su dobrovoljnog rada. Osnovni ciljevi natjecanja su popularizacija matematike, pružanje dodatnih mogućnosti mladim matematičarima i sklapanje novih prijateljstava, kako među učenicima, tako i među učiteljima.
Natjecanje se održava u dvije kategorije: MINI četverac za učenike 5. i 6. razreda te MAXI četverac za učenike 7. i 8. razreda. Svaka je ekipa, u određenoj kategoriji, sačinjena od 4 člana, od kojih su najviše dva iz višeg razreda.

 

Drugi krug - 2017.

U drugi krug natjecanja plasiralo se sedam najboljih ekipa u kategoriji MINI četverac i šest u kategoriji MAXI četverac. Natjecanje je održano 22. svibnja u Bio parku "Divlje vode" kod Samobora.
MINI četverac - 5. i 6. razred - zadaci i rješenja
MAXI četverac - 7. i 8. razred - zadaci i rješenja

 

 

Prvi krug - 2017.

Prvi krug natjecanja održan je 18. ožujka 2017. godine u 12 škola-centara Zagrebačke županije. Sudjelovalo je 170 ekipa.
MINI četverac - 5. i 6. razred - zadaci i rješenja
MAXI četverac - 7. i 8. razred - zadaci i rješenja

 

Drugi krug - 2016.

U drugi krug natjecanja plasiralo se sedam najboljih ekipa u kategoriji MINI četverac i šest u kategoriji MAXI četverac. Natjecanje je održano 23. svibnja na imanju Bunčić u Dugom Selu.
MINI četverac - 5. i 6. razred - zadaci i rješenja
MAXI četverac - 7. i 8. razred - zadaci i rješenja

 

Prvi krug - 2016.

Prvi krug natjecanja održan je 9. travnja 2016. godine u sedam škola-centara Zagrebačke županije. Na njemu je sudjelovalo ukupno 109 ekipa.
MINI četverac - 5. i 6. razred - zadaci i rješenja
MAXI četverac - 7. i 8. razred - zadaci i rješenja

 

 


 

           vrh ↑

Kontakt: