Matematički rječnici

 

 

Jednojezični matematički rječnici:

 

 

Hrvatsko nazivlje u matematici - temeljni pojmovi - financirala Hrvatska zaklada za znanost pod brojem (07.01.)

 

 

Razumijem matematičke pojmove - Dubravka Glasnović-Gracin

 

 

Matematički rječnik za osnovnu školu - PMF - Matea Bolšec, Maja Škrlec, Marija Gudelj

 

 

Engleski matematički rječnik Illustrated Mathematics Dictionary

 

 

Engleski matematički rječnik Mathwords

 

 

Engleski matematički rječnik The Math Lab Dictionary

 

 

Engleski matematički rječnik Math Spoken Here

 

Dvojezični matematički rječnici:

 

 

 

Hrvatsko-engleski rječnik temeljnih matematičkih pojmova - financirala Hrvatska zaklada za znanost pod brojem (07.01.) - Croatian - English Math Dictionary

 

 

 

Englesko-hrvatski rječnik temeljnih matematičkih pojmova - financirala Hrvatska zaklada za znanost pod brojem (07.01.) - Croatian - English Math Dictionary

 

 

 

Hrvatsko - srpski matematički rječnik - osnovnoškolski pojmovi

 

 

 

Srpsko - hrvatski matematički rječnik - osnovnoškolski pojmovi

 

 

 

Englesko - njemački matematički rječnik 1

 

 

Englesko - njemački matematički rječnik 2

 

 

 

Njemačko - engleski matematički rječnik 1

 

 

Njemačko - engleski matematički rječnik 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razni matematički dvojezični rječnici

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematički simboli i HTML:

 

 

Unicode kodovi matematičkih simbola, grčkih slova,...

 

 

HTML u Hot Potatoesu - tablica HTML kodova (između ostaloga, i mnogih matematičkih simbola), koje možemo koristiti i izvan Hot Potatoesa

 


 

početna