Kut

Video bez riječi

       

Engleska verzija 

 

 

Prenošenje kuta


Kako za zadani kut, bez kutomjera nacrtati još jedan koji je iste veličine kao početni?
Odgovor potražite u ovom videu.
Konstrukcija na papiru.

 

Konstrukcija simetrale kuta (na papiru)


Simetrala kuta je pravac koji prolazi kroz vrh tog kuta i dijeli ga na dva jednaka dijela (na dva jednaka (pod)kuta ).
U ovom videu pokazat ćemo kako za zadani kut konstruirati (koristeći ravnalo i šestar, bez kutomjera) njegovu simetralu.
Konstruiranje na papiru.

 

Konstrukcija kuta od 60°


Kako konstruirati kut od 60° (pomoću ravnala i šestara, bez kutomjera)?
Odgovor potražite u ovom videu.
Konstrukcija na papiru.

 

Konstrukcija kuta od 30°


Kako konstruirati kut od 30 stupnjeva (pomoću ravnala i šestara, bez kutomjera)?
Odgovor potražite u ovom videu.
Konstrukcija na papiru.

 

Konstrukcija kuta od 120°


Kako konstruirati kut od 120° (bez kutomjera, koristeći samo ravnalo i šestar)?
Konstruiranje na papiru.

 

Konstrukcija kuta od 90°


Kako konstruirati kut od 90° (pomoću ravnala i šestara, bez kutomjera)?
Odgovor potražite u ovom videu.
Konstruiranje pravog kuta.
Konstrukcija na papiru.

 

Konstrukcija kuta od 45°


Kako konstruirati kut od 45° (bez kutomjera, koristeći samo ravnalo i šestar)?
Konstruiranje na papiru.

 

Konstrukcija kuta od 75°


Kako konstruirati kut od 45° (bez kutomjera, koristeći samo ravnalo i šestar)?
Konstruiranje na papiru.