Okomice

Video bez riječi

       

Engleska verzija 

 

 

Crtanje okomica na papiru (pomoću trokuta i ravnala)


Kako crtamo okomite pravce (okomice)? A okomite dužine?
Crtanje na papiru.
Koji je simbol za "je okomit na", a koji za "nije okomit na"?
Odgovore potražite u ovom videu.
 

 

Konstruiranje okomica na papiru (pomoću ravnala i šestara)


Jeste li znali da okomice možemo nacrtati i bez trokuta, koristeći samo ravnalo i šestar? U tom slučaju kažemo da ih konstruiramo.
Kako to napraviti, pogledajte u ovom videu.
1. dio videa:
Za zadani pravac a i točku T na njemu, konstruiramo pravac b koji je okomit na pravac a i prolazi kroz točku T.
2. dio:
Za zadani pravac c i točku T koja je izvan njega, konstruiramo pravac d koji je okomit na pravac c i prolazi točkom T.

Naravno, ovo ne spada u redovno gradivo školske matematike.
Napomena: Prikazani način nije jedini mogući način konstrukcije okomica.
 

 

Okomice u GeoGebri


U ovom videu prikazano je kako u GeoGebri crtamo okomite pravce i dužine, te kako zapisujemo da su okomiti.