Paralele ili usporednice

Video bez riječi

       

Engleska verzija 

 

 

Crtanje paralela na papiru (pomoću trokuta i ravnala)


Kako crtamo paralelne pravce (paralele)? A paralelne dužine?
Crtanje na papiru.
Koji je simbol za "je paralelan s", a koji za "nije paralelan s"?
Odgovore potražite u ovom videu.

 

Konstruiranje paralela na papiru (pomoću ravnala i šestara)


Jeste li znali da paralele možemo nacrtati i bez trokuta, koristeći samo ravnalo i šestar? U tom slučaju kažemo da ih konstruiramo. Kako to napraviti, pogledajte u ovom videu.
1. dio videa:
Za zadani pravac a konstruiramo pravac b koji je paralelan s pravcem a.
2. dio:
Za zadani pravac c i točku T koja je izvan njega, konstruiramo pravac d koji je paralelan s pravcem c i prolazi točkom T.
Naravno, ovo ne spada u redovno gradivo školske matematike.
Napomena: Ovo nije jedini način konstrukcije paralelnih pravaca.

 

Paralele u GeoGebri


U ovom videu prikazano je kako u GeoGebri crtamo paralelne pravce i dužine, te kako zapisujemo da su paralelni.