Podjela dužine

Video bez riječi

       

Engleska verzija 

 

 

Konstrukcija simetrale dužine - na papiru


Simetrala dužine je pravac koji prolazi polovištem te dužine i okomit je na dužinu.
Kako konstruirati simetralu dužine (koristeći samo ravnalo i šestar, bez trokuta),
pogledajte u ovom videu.
Konstruiranje na papiru.

 

Podjela dužine na jednake dijelove - na papiru


U ovom videu možete pogledati kako bez mjerenja dužinu podijeliti na zadani broj jednakih dijelova.
Crtanje na papiru.

 

Podjela dužine na jednake dijelove - u GeoGebri


Za nacrtanu dužinu i klizač n (čiju vrijednost možemo mijenjati) trebamo zadanu dužinu podijeliti na n jednakih dijelova.

Kako to učiniti, pogledajte u ovom videu.
Crtanje u GeoGebri.

 

Podjela dužine u zadanom omjeru - na papiru


Kako dužinu podijeliti u zadanom omjeru, tj. kako naći točku koja je dijeli u zadanom omjeru?
Odgovor potražite u ovom videu.
Crtanje na papiru.

 

Podjela dužine u zadanom omjeru - u GeoGebri


U ovom videu u GeoGebri crtamo dužinu i dva klizača koji predstavljaju omjer u kojem treba podijeliti dužinu. Nakon pronalaženja odgovarajuće točke (koja dužinu dijeli u tom omjeru), konstruiramo i podjelu iz koje se "vidi" taj omjer.
Konstrukcija u GeoGebri.